T.C. Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı Hakkında Duyuru (Başvurularda Son Günler)

T.C. Şeker Kurumuna Uzman Yardımcısı Alımı başvuruları devam etmekte. 23 Mayıs’ta başlayan başvurular için sona yaklaşılmaya başlandı. 1 Haziran’da başvurular son buluyor. TC. Şeker Kurumu Alım hakkında bir duyuru yayımladı. İçerikte duyuruya ulaşabilirsiniz.

Kamu Personeli Alım İlanları 28.05.2016, 14:52 29.01.2019, 18:55
T.C. Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı Hakkında Duyuru (Başvurularda Son Günler)

TC. Şeker Kurumu, bünyesine Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. 23 Mayıs’ta başvuruları başlayan Şeker Kurumu, 1 Haziran’da başvuru alımlarını bitiriyor. Peki adaylarda hangi özellikler olmak zorunda? 

Adaylarda Aranan Özellikler

*Türk Vatandaşı olmak, 

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, 

*Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

*Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak, 

*Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

Duyuruda birde özel şartlar belirtmiş, Şeker Kurumu; 

İŞLETME BÖLÜMÜ VEYA İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN 

-İktisadi ve İdari Bilimler ve/veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İşletme Bölümü veya İktisat Bölümü ve/veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak, 

-18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 

-KPSS sınavında KPSS-27 puan türünde, 2014 ve/veya 2015 yıllarında asgari 60 (altmış) puan almak. 

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN 

-Hukuk Fakültesi veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak, 

-Avukatlık stajını tamamlayarak Staj Bitim Belgesi almış bulunmak, 

-18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 

-KPSS sınavında KPSS-79 puan türünde, 2014 ve/veya 2015 yıllarında asgari 60 (altmış) puan almak.

Yorumlar (0)