TÜBİTAK 35 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

TÜBİTAK tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda TÜBİTAK'ın KPSS şartı olmadan 35 kamu personeli alımı yaptığı ifade edildi. Söz konusu ilana başvurular ne zaman nasıl yapılacak? Kimler başvuru yapabilecek? İlan hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Kamu Personeli Alım İlanları 14.05.2018, 15:48 12.02.2019, 17:50
TÜBİTAK 35 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda TÜBİTAK'ın KPSS şartsız 35 personel alımı yapacağı ifade edildi. 

Söz konusu ilanda TÜBİTAK'ın "AR-GE Personeli, AR-GE Teknisyeni" kadroları için personel alımı yapacağı ifade edildi. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Konu ile ilgili olarak tüm detayları kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular başladı ve ilana başvurular 4 Haziran 2018 saat 17.00'ye kadar yapılacağı ifade edildi. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını “www.uzay.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak ve özgeçmiş oluşturmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurularda referans kodu seçerek başvuru yapılması zorunludur. Elektronik ortamın dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm bunların yanı sıra başvurularda her aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 

GENEL ŞARTLAR

Ayrıca TÜBİTAK tarafından ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İlana başvuru yapacak olan adayların TÜBİTAK tarafından aranan şu şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

Yorumlar (0)