TÜBİTAK 43 Kamu Personeli Alım İlanına Başvurular Sona Eriyor!

TÜBİTAK tarafından yayımlanan ilanla beraber 43 kamu personeli alımı yapılacağı belirtilmişti. Söz konusu yayımlanan ilan için belirtilen başvuru süresinde sona gelindi ve başvuruların 17:00'da sona ereceği belirtildi.

Kamu Personeli Alım İlanları 20.07.2018, 09:32 31.01.2019, 22:51
TÜBİTAK 43 Kamu Personeli Alım İlanına Başvurular Sona Eriyor!

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ilan yayımlayan TÜBİTAK 43 kamu personeli alımı yapacağını ifade etmişti.

Yayımlanan ilan için belirtilen başvuru süresi sona eriyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar sitemizde.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yayımlanan ilanda ise 10 yazılım geliştirme uzmanı alımı yapılacağı belirtilerken ayrıca, 33 Ar-Ge personeli alımı yapılacağı belirtildi...

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ise;

1- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2- Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

5- 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak." şartlarına yer verildi.

AR-GE PERSONELİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

TÜBİTAK tarafından yayımlanan bir diğer ilanda ise 33 adet Ar-Ge personeli alınacağı ifade edildi.

Yayımlanan ilanda adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında ise;

1- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2- Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

5- 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak" olarak belirtildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanan ilanın içerisinde yer alan detaylarda ise ilana başvuru yapacak adayların;

www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmaları zorunlu olduğu belirtildi.

Adayların başvurularını 29 Haziran 2018 tarihinden, 20 Temmuz 2018 tarihine kadar saat 17:00'a kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

Yorumlar (0)