09 Nisan 2019 Salı 17:30
TÜBİTAK İş İlanları! 46 Memur Alımı ve Personel Alımı İçin Yeni İş ilanları Yayınlandı!

TÜBİTAK, '2 memur alımı, 4 memur alımı, 8 memur alımı ve 32 memur personel alımı ile ilgili 4 farklı iş ilanı yayımladı. Yayımlanan iş ilanları kapsamında alınacak personellerin Ankara ve Kocaeli'nde görevlendirileceği belirtildi. TÜBİTAK personel alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları aşağıda başvuru şartları ile birlikte detaylı olarak anlatılmıştır. 

TÜBİTAK memur alımı ve personel alımı ilan başvuruları 22 Nisan 2019'da mesai bitiminde sona ermektedir. 

TÜBİTAK 4 iş ilanlarında yer alan memur alımı ile ilgili yayınlanan resmi iş ilamların detayları şöyle;

İşin Tanımı ve Özellikleri
TÜBİTAK’a Ar-Ge desteği için sunulan proje önerilerinin ve diğer destek taleplerinin, mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve proje sonrası ticarileşmeye yönelik izleme süreçlerinde görev almak; çağrıların ve gerektiğinde Çağrılı Programların yürütülmesinde görev almak; TÜBİTAK'ın görevlendireceği ulusal ve uluslararası proje değerlendirme/izleme toplantıları ile diğer toplantılara katılmak; TÜBİTAK‘ın düzenlediği ya da katıldığı tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde görev almak; TÜBİTAK destek programlarına ilişkin mevzuat ve süreç iyileştirme çalışmalarında görev almak; firma, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak işbirlikleri kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda ve temaslarda görev almak; yeni programların tasarımında görev almak.

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Eczacılık Fakültesi, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik veya Biyoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme veya Veteriner Fakültesi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
5.2- Adayların alanlarında mesleki tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.06
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonu İçin;
6.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
6.2- Adayların alanlarında mesleki tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
3
7- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.07
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonu İçin;
7.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya bölümünü bitirmiş olmak.

7.2- Adayların alanlarında mesleki tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

8- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.08
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonu İçin;

8.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

8.2- Adayların alanlarında mesleki tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

9- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.09
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonu İçin;

9.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
9.2- Adayların alanlarında mesleki tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 8
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

10- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.10
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonu İçin;

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK'a Teknoloji Transfer Ofisleri destekleme programları, üniversite-sanayi işbirliği programları ile lisanslama ve ticarileştirme desteği programları kapsamında sunulan proje önerilerinin ve diğer destek taleplerinin, mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçlerde görev almak; TÜBİTAK'ın görevlendireceği ulusal ve uluslararası proje değerlendirme/izleme toplantıları ile düzenlediği ya da katılım sağladığı diğer tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde görev almak; TÜBİTAK destek programlarına ilişkin mevzuat ve süreç iyileştirme çalışmalarında ve yeni program tasarımlarında görev almak; firma, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak işbirlikleri kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda ve temaslarda görev almak.

4 İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
10.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
10.2.2- Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
11- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.11
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Pozisyonu İçin;

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında fon yöneticilerinin detaylı ön incelenmesi, değerlemesi ve raporlanması alanlarında görev almak; mevzuat ve çağrı hazırlama konularında görev almak; söz konusu alanda ulusal, uluslararası gelişmeleri takip etmek; girişimcilik ekosisteminde bulunan aktörler ile işbirlikleri geliştirmek.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Hukuk, Sermaye Piyasaları, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Bankacılık veya Bankacılık ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
11.2.2- Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Referans Kodu TBTK.TEYDEB.2019-1.12 ve 1.13 olan pozisyonlar için;
İşin Tanımı ve Özellikleri

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına başvuru yapacak kuruluşların ön kayıt işlemlerini yapmak; yönetmelik, uygulama esasları ile komitelerin kararları çerçevesinde, desteklenmesi uygun bulunan projelerin sözleşmelerini hazırlamak; desteklenen projelerin izleme ve sonuçlandırılması süreçlerinde, proje destekleme sözleşmesi ve grup tarafından alınan kararlar çerçevesinde, projelerin harcamalarına ait mali belgelerin yasal mevzuata uygunluğunu denetlemek ve/veya denetlenmesini sağlamak; mal ve hizmet alımları ile transfer harcama ve ödemelerine ilişkin gider gerçekleştirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak; TEYDEB faaliyetleri kapsamında gerekli ödemelere ilişkin işlemleri yapmak.
 

5 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.12
Uzman Yardımcısı / Uzman / Başuzman Pozisyonu İçin;
12.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
12.2- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Belgesine sahip olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

13- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.13
Uzman Yardımcısı / Uzman Pozisyonu İçin;

13.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, İşletme, Maliye, İstatistik veya Muhasebe bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

14- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.14
Uzman Yardımcısı / Uzman Pozisyonu İçin;

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TEYDEB faaliyetleriyle ilişkili olarak; bilişim sistemleri ve masaüstü yazılımları marifetiyle istatistiki veri hazırlama, tablo, grafik formatlarında düzenleme, metinsel açıklamalarla verileri destekleyerek raporlama, veri analizi çalışmaları yapma, analiz sonuçlarını değerlendirme görevlerini yürütmek; destek programları bütçe tahmin çalışmalarını gerçekleştirmek; TEYDEB bünyesinde kullanılmakta olan her türlü bilişim uygulamalarındaki işleri yürütmek; e-posta duyurusu yapmak, elektronik anket hazırlamak gibi internet ortamında TEYDEB faaliyetlerini destekleyici görevleri yürütmek; Kurum dışı bilişim sistemleri için talep edilen verileri sağlamak ve/veya bu kapsamda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak; gerektiğinde tüm bu sayılan faaliyetleri destekler mahiyette hizmet alım süreçlerini yürütmek, işbirliği, iletişim ve koordinasyon sağlamak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, Ekonomi, Ekonometri veya İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
14.2.2- Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
6
Referans Kodu TBTK.TEYDEB.2019-1.15 ve 1.16 olan pozisyonlar için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

TEYDEB faaliyetleriyle ilişkili olarak; tanıtım-bilgi günleri, fuar, konferans gibi faaliyetleri düzenlemek ya da koordinasyonunda görev almak, gerektiğinde bu organizasyonlara katılım/katkı sağlamak, rol almak; bilgilendirici ve tanıtıcı metin, sunum, istatistik, imaj, duyuru, video, afiş, broşür, basılı malzeme ve diğer tanıtım materyali vb. içerikleri hazırlamak, yayınlatmak, güncellemek ve yaptırmak; haber ve duyuru hazırlayarak TEYDEB sosyal medya araçlarında yayınlamak, TÜBİTAK sosyal medyası, web sayfası, e-Bülteni, Bülteninde yayınlatmak üzere Kurumsal İletişim Müdürlüğüne iletmek; yazılı ve görsel basın organları için yazı hazırlamak, hazırlanmasını koordine etmek; TEYDEB web sayfasında gerekli güncellemeleri yapmak; desteklenen firmalarla koordinasyon sağlayarak başarı hikayeleri havuzu hazırlamak, bu hikayelerden seçilenleri web sayfası, TÜBİTAK Bülteni, Bilim ve Teknik Dergisi, TÜBİTAK ve TEYDEB sosyal medya gibi ortamlarda yayınlanmasını sağlamak; bilgi edinme taleplerine cevap hazırlamak, hazırlanmasını koordine etmek; TEYDEB destek programları ve faaliyetleri için portal vb. araçların geliştirilmesi süreçlerine katkı sağlamak; tanıtım materyalleri, e-mail, sosyal medya duyuruları, web duyurusu için gerekli duyuru görsellerini hazırlamak; TEYDEB paydaşlarına yönelik olarak düzenli eğitim programları oluşturulması eğitim dokümanları hazırlanması, eğitim verilmesi, eğitimlerin organize edilmesi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek; TEYDEB bünyesinde kullanılmakta olan her türlü bilişim uygulamalarındaki işleri yürütmek; e-posta duyurusu yapmak, elektronik anket hazırlamak gibi internet ortamında TEYDEB faaliyetlerini destekleyici görevleri yürütmek; Kurum dışı bilişim sistemleri için talep edilen verileri sağlamak ve/veya bu kapsamda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak; gerektiğinde tüm bu sayılan faaliyetleri destekler mahiyette hizmet alım süreçlerini yürütmek, işbirliği, iletişim ve koordinasyon sağlamak.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.15
Uzman Yardımcısı / Uzman Pozisyonu İçin;

15.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
15.2- Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

16- Referans Kodu: TBTK.TEYDEB.2019-1.16
Uzman Yardımcısı / Uzman Pozisyonu İçin;

16.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi veya İletişim ve Tasarım bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
16.2- Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
7 ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak (TBTK.TEYDEB.2019-1.16 referans kodlu pozisyon hariç).
i. Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için;
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı15+10.000Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması≥3,20
ii. Uzman Yardımcısı / Uzman / Başuzman pozisyonları için;
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı15+10.000Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması≥3,00
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

İşin Tanımı ve Özellikleri

Üretim ve Bakım/Onarım Projelerinde çalışmak üzere Ar-Ge Teknisyeni (Üretim ve Bakım/Onarım Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Elektronik üretimi yapabilecek kabiliyette olmak.

 Elektronik cihazların montaj aşamalarında alt ürün montajı yapabilmek.
 Elektronikle ilgili el aletlerini (osilaskop, multimetre, network analizör, sinyal üreteci vb.) kullanabilmek.
 Elektronik cihaz ve kartların arıza tespitini yapabilmek ve tamir edebilmek.
 Elektronik çizim programlarına hâkim olmak.
 Arızalı cihazların arızalarını tespit edip giderebilme kabiliyetine sahip olmak.
 Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
 İş takibi yapabilme yeteneğine sahip olmak.
 Yurtiçi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2019-1.3
AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Üretim ve Bakım/Onarım Projelerinde çalışmak üzere Ar-Ge Teknisyeni (Üretim ve Bakım/Onarım Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3
3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Elektronik üretimi yapabilecek kabiliyette olmak.
 Elektronik cihazların montaj aşamalarında alt ürün montajı yapabilmek.
 Elektronikle ilgili el aletlerini (osilaskop, multimetre, network analizör, sinyal üreteci vb.) kullanabilmek.
 Elektronik cihaz ve kartların arıza tespitini yapabilmek ve tamir edebilmek.
 Elektronik çizim programlarına hâkim olmak.
 Arızalı cihazların arızalarını tespit edip giderebilme kabiliyetine sahip olmak.
 Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
 İş takibi yapabilme yeteneğine sahip olmak.
 Yurtiçi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 22/04/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
4
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 Askerlik durumunu gösterir belge.

İşin Tanımı ve Özellikleri:
Muhasebe Müdürlüğünce gerçekleştirilen Endüstriyel Hizmet ve Projeler kapsamında gelecek talepler doğrultusunda firmalara fatura kesilmesi, tahakkuku, gelirlerin ve alacakların tahsili giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Mircosoft Office (Word, Excel, Powerpoint vb) programlarını kullanabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Analitik düşünme ve gelişmiş problem çözme yeteneğine sahip olmak.
e) İletişim becerileri kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak.
f) Kolay ve hızlı öğrenip uygulamaya geçirebilmek.
g) Ekip çalışmasına yatkın olmak.
h) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
2
i) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
j) Alanında doktora mezunu olan adaylardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (i) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
k) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Son Güncelleme: 09.04.2019 17:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.