Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Silahlı Güvenlik Görevlisi Alımı İş İlanı Yayımladı!

İŞKUR kamu iş ilanları ekranı üzerinden yeni iş ilanı yayımlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı silahlı güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 23 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuruların alınacağı duyuruldu. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacaktır. Başvuru yapacaklar online olarak ya da kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek şahsen başvuru yapabilecektir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Silahlı Güvenlik Görevlisi Alımı İş İlanı Yayımladı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) İŞKUR kamu iş ilanları ekranı üzerinden 19 Ağustos 2019 tarihinde yayımladığı iş ilanına başvuruları almaya başladı.

23 Ağustos'a kadar başvuruların alınacağı iş ilanında silahlı güvenlik görevlisi istihdamı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Çalışma yeri Ankara olarak açıklandı ve ilan numarası ise: "00005110943" şeklinde belirtilmiştir.

İLAN KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) silahlı güvenlik görevlisi alımı iş ilanına başvuruda bulunacak adaylardan talep edilen başvuru şartlarını şu şekilde açıklamıştır;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.

3- Görevini devamlı yapabilecek engel sağlık sorunu bulunmamak.

4- Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Belgesine sahip olmak.

5-- Vardiyalı çalışma sistemine ve gece çalışması yapmaya engel durumu olmamak.

6- Ankara'da ikamet etmek.

7- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Yorumlar (1)
selin 1 ay önce
aynı zamanda törerle mücadele komutanlıktan yazı istiyor yaralanmadık diye alınmayacakmıyız