Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Danışman Alımı Başvurular Sürüyor

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Danışman Alımı için Başvuru süreci devam ediyor. Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Tüm detaylar kamu haberleri merkezinde...

Kamu Personeli Alım İlanları 21.07.2016, 16:05 21.07.2016, 16:09
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Danışman Alımı Başvurular Sürüyor
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Danışman Alımı Başvurular Sürüyor ! Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından daha önce duyurusu yapılan "İstatistik Uzmanı Danışmanlık Hizmet Alımı" için başvurular 25 Temmuz 2016 tarihi saat 18:00'a kadar devam ediyor.  

Danışman alımı ile ilgili yapılan duyuru şu şekilde ;

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası: THSK/2015/CS/L.2.3.2.2/IC/1

İşin Adı: İstatistik Uzmanı Danışmanlık Hizmet Alımı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 11.07.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 25.07.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Sözleşme İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Temmuz 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

Danışman aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumlu olacaktır;

Yaşlıların Tıbbı bakım seviyesinin belirlenmesi amacıyla:
1.1.Araştırmanın planlanması aşamasında

Örneklemin belirlenmesi,

Uygulanacak modelin belirlenmesi,

Uygulanacak anketin belirlenmesi

Saha çalışması öncesinde örneklem ve anket hazırlanması,

Başlangıç raporunun hazırlanması,

Halk sağlığı uzmanı, geriatrist ve ekonomistten oluşan danışmanlarla eş güdüm halinde çalışılması.

1.2.Araştırmanın uygulanması aşamasında

Pilot uygulamanın yapılması, Saha çalışmasında standartizasyonu sağlamak amacıyla, saha araştırması yapacak personele (aile hekimleri/aile sağlığı elemanları/anketörler) eğitici eğitimi verilmesinde

Pilot uygulama ve standardizasyon eğitimi sonrasında ara değerlendirme raporunun hazırlanması ve ara değerlendirme raporunun eksikliklerin
giderilmesi,

I.saha uygulaması sonrası toplanan verilerin fiziki ortamda toplanması, eşzamanlı olarak önerilen yazılıma girilmesi,

I.saha uygulamasının takip ve standardizasyonun sağlanması aşamasında ve I.saha uygulaması raporunun hazırlanması,

Halk sağlığı uzmanı ve geriatri uzmanından oluşan danışmanlar ile eş güdüm halinde çalışılması.

1.3.Araştırmanın raporlanmasında


II. saha uygulaması sonrası ham verilerin incelenerek veri temizliğinin yapılması ve analize hazır hale getirilmesi,
Veri analizlerinin tamamlanması,

II. saha uygulaması sonuçlarının raporlanması,

Saha araştırması sonrası mevcut durumun değerlendirilerek araştırma sonuç raporunun hazırlanması ile proje raporunun hazırlanması,

Halk sağlığı uzmanı, geriatrist ve ekonomistten oluşan danışmanlar ile eş güdüm halinde çalışılması.

Uluslararası Kaza ve Yaralanma Veri Tabanı (UKAY) çalışmalarının yönetilmesi amacıyla;

Kaza ve yaralanma verilerinin izlenmesi

Yaralanma eğilimlerinin tespit edilmesi

Öncelik arz eden alanların belirlenmesi

Etkin önlem alma stratejilerinin geliştirilmesi

Alınan önlemlerin başarısının izlenmesi ve ilerlemenin ölçülmesi

İstatistik çalışmalarının planlamasının yapılması,

Saha uygulaması sırasında veri girişlerinin düzenli kontrolü,

Sorunların tespit edilmesi ve tespit edilen sorunlar saha ile koordineli çözülmesi,

Veri temizliğinin yapılarak raporlama süresinin kısaltılması

Raporlarda hata kontrollerinin yapılması işlemleri sürdürülmektedir

Sağlık bilgi sistemlerine birinci, ikinci ve üçünce basamak sağlık kuruluşları tarafından kaydedilen kronik hastalık verilerinin raporlanması amacıyla;

İstatistik çalışmalarının planlamasının yapılması,

Veri girişlerinin düzenli kontrolü,

Sorunların tespit edilmesi ve tespit edilen sorunların Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile koordineli çözülmesi,

Veri temizliğinin yapılarak raporlama süresinin kısaltılması

Raporlarda hata kontrollerinin yapılması işlemleri sürdürülmektedir.

Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığının Tespitine Yönelik İstatistiki Verilerin Çözümlenmesi

Karar destek uzmanı ile proje kapsamında istatistik çalışmalarının planlamasının yapılması

Saha uygulaması sırasında veri girişlerinin düzenli kontrolü,

Sorunların tespit edilmesi ve tespit edilen sorunlar saha ile koordineli çözülmesi,

Veri temizliğinin yapılarak raporlama süresinin kısaltılması

Raporlarda hata kontrollerinin yapılması planlanmaktadır

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş üniversiteler dâhil) istatistik bölümünden lisans mezunu olmak,

İstatistiksel analiz teknikleri konusunda en az 3 yıl tecrübeye sahibi olmak

IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) veya SAS (Statistical Analysis System) programlarının birinden bilgi ve deneyime sahip olmak.

Microsoft BI, Oracle, MS Access veri tabanı uygulamalarının en az birinden bilgi ve deneyime sahip olmak

VB.Net, ASP.Net veya Visual Basic dillerinin en az birinden bilgi ve deneyime sahip olmak

İstatistik alanında, kamu veya özel sektör kuruluşlarında en az 5 yıl süre ile çalışmış olmak (Çalışılan iş yerinin iletişim bilgileri ile çalışılan tarihlerin
öz geçmişte belirtilmesi zorunludur)

Veri Ambarı ve İş Zekası Danışmanlığı konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında kendi alanıyla ilgili proje/eğitim/danışmanlık vb. süreçlerde çalışmış olmak tercih sebebidir. (Proje/eğitim/danışmanlık süreçlerinin isim ve süreleri özgeçmişte belirtmek zorunludur)

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 25.07.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Adres:    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Adnan Saygun Caddesi No: 55

E Blok  1. Kat Satınalma Birimi  

06100 Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: kubra.akpinar@thsk.gov.tr

Kamupersoneli.net | Ankara
Yorumlar (2)
Şule Toker 3 yıl önce
Fizik mezunu başvurabilir mi ?
Deniz 3 yıl önce
Muhasebe ve Finansman bölümü müracaat edelir mi