2017 Yılında Bakan ve Milletvekillerinin Aylık Net ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Bakanların ve Milletvekillerinin aldıkları net maaşlar ve emekli maaşları kamuoyunda abartılı bir şekilde anlatılmaktadır. Peki Bakanların ve Milletvekillerinin 2017 yılında alacakları net ve emekli maaşları ne kadar olacak ? İşte detaylar...

Kamu Personelleri 09.01.2017, 08:39 09.01.2017, 09:01
2017 Yılında Bakan ve Milletvekillerinin Aylık Net ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?
 Milletvekillerinin ve Bakanların aldıkları net maaşları ve emekli maaşları kamuoyunda abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve söz konusu maaşlar hakkında çok fazla spekülasyonlar yapılmaktadır. Milletvekillerinin ve Bakanların 2017 yılnda alacakları net maaşları ve emekli maaşlarını aktarıyoruz;

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet Ünlü'nün haberine göre, Milletvekili maaşı hangi kanunda düzenlenmektedir?

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu Kanunun 1'inci maddesinde; "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar" hükmüne yer verilmiştir.

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Başbakanlık Müsteşarı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla milletvekili ve bakanların maaşlarının kıstas alındığı maaş Başbakanlık Müsteşarı'na ödenen maaştır.

Başbakanlık Müsteşarı için ödenecek maaş tutarı ise 3056 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. 3056 sayılı Kanun'un Sözleşmeli Personel başlıklı 35'inci maddesinde; "Başbakanlık merkez teşkilatında, müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık'ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında da Başbakanlık Müsteşarı'na sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında özel hizmet tazminatı, makam tazminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde (aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere);

Maaş katsayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşını da arttırmaktadır.

Bakan maaşları nasıl belirlenir?

3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri İle Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde Başbakana ve Bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir.

Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 480 TL daha fazladır.

5510 sayılı kanuna tabi olan milletvekilleri daha düşük ücret alırlar

15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan milletvekilleri 5510 sayılı Kanun'a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun'a tabi olan milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır.

Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili ve bakanların emekli maaşları nasıl hesaplanır?

5510 sayılı Kanun'un 43'üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmaktadır;

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na verilecek yıllık ödenek 639.600 TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 639.600 ÷ 12 = 53.300 TL'dir. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığı: 53.300 x % 40 = 21.320 TL'dir.

TBMM Başkanı ve Başbakan'ın emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre Başbakan'a ödenecek emekli aylığı; 21.320 x % 75 = 15.990 TL'dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 21.320 x % 45 = 9.594 TL'dir.

Maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle bunların emekli maaşlarında artış olmamaktadır.

Ücretin Unsurları Açıklama Tutarı (TL)1Aylık sözleşme tutarı 56.400* 0,0960585.417,672Yılda 6 ay ikramiyeden aylık ücrete düşen pay5.417,67/22.708,833 Makam tazminatının½'si15000/2 x 0,096058720,434Özel hizmet tazminatı (% 345) 9500 x 0,0960583.148,305Fazla çalışma ücreti (%35)9500 x 0,096058 x0.35319,396Yolluk (5.417,67+2.708,83+720,43+3.148,30+319,30)/26.157,267Aile Yardımı Çalışmayan eş için204,988Gelir Vergisi Vergi oranı % 15 olarak hesaplandı1.101,69Damga vergisi141,75710Emekli Kesintisi 781,9511Net ödenen(18.676,86 - 2.025,30) + 159,97 (Asgari geçim indirimi)16.811,52

KAMUPERSONELİ.NET 
Yorumlar (4)
vatandaş 3 yıl önce
her şeye refarandum diyenler milletvekil maaşlarını neden halka sormuyorsunuz
sade vatandaş 3 yıl önce
yaptığınız hesapdan hiç birşey anlamadım. bizim vatandaş olarak bildiğimiz bir milletvekili aylık 25000 tl maaş alıyor 2 yıl sonra emekli olduğundada 9540 tl ömür boyu emekli maaşı alıyor. ama sade bir vatandaş çok özel bir eğitimi ve çok uluslu bir şirkette veya bir holdingde çok önemli bir görevde değilse aylık 1500-3000 tl arası maaş alıyor ve emekli olabilmesi için milletvekilleri gibi 2 yıl değil 65 yaşına kadar çalışması gerekiyor. eğer kanserden, kalp krizinden, fakirlikden, yoklukdan vs. ölmezse 65 yaşına vardığında maksimum bugünün parasıyla 1300-1500 arası emekli maaşı alıyor. biri bana buradaki adaleti, adil gelir paylaşımını açıklayabilirse çok memnun olacağım.
ferat beyhan 3 yıl önce
birşey anladımsa arap olayım,yani bukadar zor muydu.vekil şukadar.baş bakan şu kadar,emekli de bu kadar.nedir bu lafı dolandır dur,
güler 2 yıl önce
neden maaş emekli maaaşları memeur maaşları içinde bir referandum yapılmıyor bu haksızlık niye göz ardı ediliyor