2019 Yılı PTT KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı Genel Şartları Belli Oldu

PTT bünyesinde 2019 yılında kamu personeli alımı yapılacak. PTT kamu personeli alımı kapsamında başvuru yapacak olan adaylarda KPSS şartı aranmayacak. Adaylar tarafından PTT personel alımı detayları araştırılırken genel şartlar belli oldu.

Kamu Personelleri 13.01.2019, 13:41
2019 Yılı PTT KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı Genel Şartları Belli Oldu

PTT PAL bünyesine yapılacağı duyurulan personel alımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nakit ve değerli eşyaları taşıma amaçlı kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, geçtiğimiz ay bünyesine yapacağı alımla ilgili bazı detaylara yer vermişti.

Son başvuru tarihinin 15 Aralık olarak açıklandığı süreç, resmi ilanın yayımlanması nedeniyle merak konusu olmuştu. İşte, PTT'nin bu süreç hakkında yayımladığı duyuru;

YAYIMLANAN DUYURU

"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu  kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.

Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI

PTT'den personel alımı müjdes! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını duyurmuştu. Milyonlarca kişinin beklediği güzel haber PTT'den gelmiş ve PTT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Kamuya ve bağlı kuruluşlara personel alım süreçleri devam ederken, PTT bünyesine de alımlar yapılması bekleniyor. 

KPSS şartının aranmadığı ilanlara başvuru yapacak adayların maaşları en az 4500 TL olacak.

PTT KPSS ŞARTSIZ MEMUR PERSONEL ALIMI

-Kamu haklarından mahrum edilmemiş, sağlık problemi bulunmayan, askerlikle ilişiği olmayan ya da en az iki yıl süreyle tecil ettirebilecek olan,

-Kamu zararına faaliyette ismi anılmamış olmak, terör örgütleriyle ilişiği bulunmamak

-Kamudaki bir görevinden disiplinsizlik ya da emre itaatsizlik gibi nedenlerden dolayı çıkarılmamış olan,

-Kendisine verilecek görevleri yerine getirebilecek olan, takım çalışmasına yatkın,

-İletişim becerileri ve muhakeme yeteneği gelişmiş, belirtilen diğer özel niteliklere uygun olmak,

-Eğitim şartlarını taşımak şeklinde aktarılan şartlara uygun olan adaylar arasından PTT bünyesine KPSS şartsız memur alımları yapılacaktır.

KHK İLE ŞARTLAR DEĞİŞTİRİLDİ

OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile PTT 'ye personel alımında başvuru şartları değiştirildi. Bu şartlar , PTT'ye 2017/2'de alınan ve ataması yapılmayan 1750 kişiyi kapsamaktaydı. Bunun ardından 29 Aralık 2017 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlandı ve PTT 'ye personel alımının detayları belirlendi.

Söz konusu yönetmelite personel alımlarında aranacak şartlar değiştirildi. Yönetmeliğin 9, 10 ve 11. maddelerinde , personel alımı için aranan şartlar aynen şu şekilde verildi:

MADDE 9 - (1) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda deneyimli kişiler arasından yapılır. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

İşe alınmada aranacak özel şartlar

MADDE 10 - (1) İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında PTT'ye alınacak personelde aranacak öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim ve boy, kilo gibi fiziksel özellikler ile hizmetin gerektirdiği özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yorumlar (49)
Mert Torunoğlu 10 ay önce
Ptt için başvuru nereye yapılıyor?
furkan çetinkaya 10 ay önce
Okul seviyesi nolcak peki
Fatma acar 10 ay önce
Ptt için başvuru nereye yapilacak
Zeynep Aydoğan 10 ay önce
Nereye başvuru yapılıyor peki
Gorkem 10 ay önce
başvuru tarihi verildi mi? ne zaman?
Ali Özçelik 10 ay önce
PTT başvuru formu doldur nereye kariyer
Ayse 10 ay önce
Başvurular ne zaman nereye yapılacak
Mine 10 ay önce
Lütfen yaş şartı kaldırılsın. Ya da 40 yaş olsun
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın