2828 Sayılı Kanun Kapsamında UHDB Kadrolarına Atananlara Duyuru

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında UDHB kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın resmi sitesinde açıklandı. İşte o belgeler...

Kamu Personelleri 09.02.2017, 15:44 03.02.2019, 15:19
2828 Sayılı Kanun Kapsamında UHDB Kadrolarına Atananlara Duyuru

Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya 3220 personel alınacağı duyurulmuştu. 2828 sayılı kanun kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na atananlardan istenilen belgeler Bakanlığın resmi sitesinde yayımlandı.

Bakanlığın konuya ilişkin duyurusu şöyle:

" 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında 30 Aralık 2016 - 20 Ocak 2017 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemlerinin sonuçları Devlet Personel Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2017 tarihinde açıklanmış olup, Bakanlığımıza yerleştirmesi yapılanların aşağıda belirtilen belgeleri, 24 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

* Atama başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

* Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkalığınca onaylanacaktır,

* T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

* Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi)

* Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından, son üç ay içerisinde alınmış, belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi

* 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş)

* Adres beyanı, (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir)

* 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)

* Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir)

* Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir)

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir ve 4 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır)

* Halen bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan adayların muvafakat işlemlerinin başlatılabilmesi için çalışılan kamu kurumu, derece-kademesi, unvanı ve sicil numarasını belirten bir dilekçe

        İlanen duyurulur."

Yorumlar (0)