4 Bakan Değişti Yarı Zamanlı Çalışma Yönetmeliği İçin Adım Atılmadı!

29 Ocak 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde bir türlü belirlenmedi. 2 yıldır merakla beklenen yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için adım atılmadır...

Kamu Personelleri 25.08.2018, 09:01 30.01.2019, 22:14
4 Bakan Değişti Yarı Zamanlı Çalışma Yönetmeliği İçin Adım Atılmadı!

Resmi Gazte'de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisine eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme hakkı verileceği belirtilmişti.

Ayrıca söz konusu yönetmelik 29 Ocak 2016 tarihinde Meclis'te kabul edilmiş ve yasalaşmıştı.

Ne yazık ki yasal düzenleme kapsamında bu hak hangi memurları kapsayacak veya hangi memur grubu kapsam dışında tutulacak sorularına cevaplar verilmedi.

Müjde olarak nitelendirilen yönetmelik aradan geçen (29 Ocak 2016) 2 yılı aşkın süreden bu zamana bir türlü belirlenemedi.

4 BAKAN DEĞİŞTİ

Bu zamana kadar gelinen süreçte; Mehmet Müezzinoğlu, Süleyman Soylu ve Jülide Sarıeroğlu'nun Bakanlık görevinde bulundukları bilinirken süreç içerisinde bugün, yarın belirlenecek söylemleri yerini bulmadı.

2018 yılında yeni kabinenin açıklanmasıyla beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birleştirilen Bakanlığa Zehra Zümrüt Selçuk getirildi.

Ancak 4 bakan değişmesine rağmen herhangi bir adım atılmamış olması memur kesiminin morallerini bozdu.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA DA YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bakanlıklarının 100 günlük eylem planı kapsamında yarı zamanlı çalışma yönetmeliği yine konuşulmadı.

Unutuldu mu? soruları sorulurken bu konuyla alakalı olarak acil çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 43. EK MADDE'DE HANGİ İBARELER VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan 43. Ek Madde içerisinde ise bu ifadeler yer alıyor.

"Ek Madde 43- (Ek: 29/1/2016 - 6663/10 md.)
Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler.

Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.

Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir.

Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)" deniliyor.

KAMUPERSONELİ.NET OLARAK TALEP EDİYORUZ

Kamupersoneli.net ailesi olarak bu konunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini ifade ediyoruz.

Memur ailelerinin bu durumdan yararlanması gerektiği talebinde bulunuyoruz.

Devlet memuru olarak görev yapan bireylerin devlet imkanlarından faydalanması gerektiği konusunda acil bir çalışma yapılmalıdır.

"4 Bakan değişti, 100 günlük eylem planı kapsamında yok" ifadeleri mağduriyetin açık göstergesidir.

Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'tan talebimizdir bu konuda acil adım atılması gerekmetedir...

Yorumlar (3)
Annee 1 yıl önce
Çocuklarımız mağdur yeter artık
özge 9 ay önce
memurlar 3 yıldır verılen bu hakkı bekliyor. işçi anne kullanabılırken memur anne hala kullanamamaktadır. sayın bakanımız bu konu hakkında 1 kere bıle bır açıklamada bulunmamıştır. gercı 4 bakan degıstı onlar da onumuzdekı ay çıkacak dıye tam 3 seneyı doldurdular. artık mağdur edilmek ıstemıyoruz
Niğdeli 1 yıl önce
Bence hiç çalışmaaınlar evde oturdukları yerde yetimin hakkına girsinler