680 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tek bir düzenleme yapıldı.

Kamu Personelleri 07.01.2017, 01:12 07.01.2017, 01:18
680 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tek bir düzenleme yapıldı. 680 sayılı KHK ve diğer iki KHK 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

O düzenleme şu şekildedir:

MADDE 36- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenlemenin atıfta bulunduğu 657 maddesi ise şu şekildedir:

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. (Ek cümle: 22.05.2012 - 6318 S.K/Madde 44) Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Devlet memurları için Milli Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir."

KAMUPERSONELİ.NET


Yorumlar (0)