Aile Bakanlığı'dan EKPSS İle Atamaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı bir duyuru ile 2017 EKPSS/Kura ile atamaya hak kazananlara ilişkin bir duyuru yayımladı.

Kamu Personelleri 13.09.2017, 18:02 14.09.2017, 00:18
Aile Bakanlığı'dan EKPSS İle Atamaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, internet sayfası üzerinden 2017 ekpss/kura, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeleri yayımladı. 

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda, atamaları yapılan yapılan adayların Bakanlığa teslim etmeleri gereken evrakları ve evrakların teslim sürecine dair açıklamalarda bulunuldu. 

GEREKLİ EVRAKLAR

* ÖSYM ya da Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza yerleştiğine dair internet çıktısı,

* Evrakları şahsen (elden) getirecek adaylar için en son Öğrenim Belgesinin (Diploma) aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece Öğrenim Belgesinin (Diploma)  noter tasdikli sureti yeterli olacaktır. (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.),

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

*  Engellilik durumunu gösterir (çalışabilir ibareli ve  istihdam şeklinde memuriyetin belirtilmesi)Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
*  Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),

* 2017 EKPSS Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen belgeler (bilgisayar sertifikası vb.)

* Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),

* Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),

* Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),

* 3 adet vesikalık fotoğraf.

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.),
* Örnek formlar,

BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

* İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile 29 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

* Yurtdışında öğrenim gören adayların; diploma, diplomanın onaylı tercümesi ve YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

* Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.

* Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.

*  Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.

*  Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra da atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

- Mal Bildirim, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Güvenlik Soruşturması, Arşiv Araştırması Formu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru metni için

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)