Akademisyenler için önemli gelişme: Anayasa mahkemesi YÖK Başkanı'nın o yetkisini iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, YÖK Başkanı'na öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kural ile yükseköğretim personelinin kamu görevlileriyle aynı disiplin hükümlerine tabi tutulmasını düzenleyen kanun hükmünü iptal etti.

Kamu Personelleri 17.07.2019, 17:36
Akademisyenler için önemli gelişme: Anayasa mahkemesi YÖK Başkanı'nın o yetkisini iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralı, "bilimsel özerkliği zayıflattığı, YÖK'ün denetim yetkisini aştığı" gerekçesiyle iptal etti. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre CHP, 2547 Yükseköğretim Kanunu'na eklenen bazı düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.     Dava dilekçesinde, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının personeline uygulanabilecek disiplin cezalarını gerektiren fiillere 657 sayılı Kanun'daki fiil ve hallerin de ilave edildiği, bu şekilde 657 sayılı Kanun'da sayılan fiil ve hallerin 2547 sayılı Kanun kapsamına alındığı belirtildi. Dilekçede, üniversite öğretim elemanlarının memur statüsünde olmadığı halde bu statüye ilişkin disiplin hükümlerine tabi tutulmalarının amacı aşan bir düzenleme olduğu savunuldu. Dava dilekçesinde ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, "disiplin cezası verme yetkisini" düzenleyen maddesine eklenen ve öğretim elemanları hakkında doğrudan YÖK Başkanı tarafından soruşturma açılmasını öngören kuralın da Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek, iptaline karar verilmesi istendi.  

Yorumlar (0)