Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alım İlanı Yayımladı- AKİB Personel Alımı 2019

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı için resmi internet sitesi aracılığıyla ilan yayımladı. Peki Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel alımı şartları neler? İşte detaylar.

Kamu Personelleri 15.03.2019, 16:17 15.03.2019, 18:20 Kerim Solak
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alım İlanı Yayımladı- AKİB Personel Alımı 2019

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ  GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliğinde yer alan idari Memur (Engelli) kadrosunda görevlendirmek üzere 1 personel alımı yapılacak.

GENEL ŞARTLAR

Yayımlanan ilanda adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu ve askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olması zorunlu.

Ayrıca adayların 18 yaşını doldurmuş olması zorunlu ve ön lisans mezunu olmak gerekiyor.

Yaş şartı olarak ise 35 yaşını doldurmamış olmak talep edildi ve kamu haklarından mahrum olmayan adayların başvuru yapmaları gerekiyor.

TCK'nın 53 üncü maddesinde;

"Belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak" zorunlu.

Diğer yandan adayların görme, işitme ve konuşma kaybı ile zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az %40 oranında engelli olması ve bunu rapor ile ispat etmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular en geç 12/04/2019 Cuma Günü saat 17:00'ye kadar şahsen veya posta ile yapılacak.

DETAYLAR: http://www.akib.org.tr/tr/haberler-akdeniz-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterligi-personel-alimi-duyurusu-1.html WEB ADRESİNDE YER ALIYOR.

Yorumlar (0)