AYM,  KPSS’siz Özel Harekat Polis ve Öğretmen Alımını 9 Şubat’ta Görüşecek

Özel harekat alımlarında KPSS şartının kaldırılmasının talep edilmesi ve dershanelerde görev yapan öğretmenlerin KPSS şartı olmaksızın atanmaları konusu Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. İşte görüşülecek maddeler...

Kamu Personelleri 07.02.2017, 09:59 14.02.2017, 10:19
AYM,  KPSS’siz Özel Harekat Polis ve Öğretmen Alımını 9 Şubat’ta Görüşecek

KPSS’siz özel harekat polis alımı ile dershane öğretmenlerinin KPSS’siz olarak atanması Anayasa Mahkemesi gündemine geliyor.

4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun ek 24. maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın,…” ibaresi ile 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 11. maddede yer alan “…Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı hariç…” ve “…sözlü sınavda başarılı olanlar…” ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi 9 Şubat’taki mahkeme gündeminde görüşülecektir.

İPTALİ İSTENEN İBARELER

MADDE 23- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun ek 24 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı Kanunun geçici 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkrası” ibareleri “altıncı fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.


“Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.”
 

GEÇİCİ MADDE 11- (1) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı hariç öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşıyanlar arasından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı sırasına göre ek 4 üncü madde kapsamında istihdam edilmek üzere kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilir.”

KAMUPERSONELİ.NET - ÖZEL HABER

Yorumlar (24)
gamze 3 yıl önce
Biz ne halt yemeye senelerdir kpss için çalışıyoruz ozaman adaletsizlik
Yusuf 3 yıl önce
Madem o kadar çalıştın puanin da yüksektir git memur ol.
selin 3 yıl önce
nereyi kazandın da burada yazıyosun o zaman anlamadım
tuğba 3 yıl önce
Bayan alımı yapın bayan
buket ceren 3 yıl önce
lise mezun bayan alımları da gerçekleşmeli lütfen rica ediyorum .kontenjan hakkımız tanınsın tekrar
Vatan 3 yıl önce
Orta okullada sans verin ana yasa da degerlendirirmesi gerek polis alimlari icin.
ömer 3 yıl önce
yok ilk okul mezunu alsınlar :)
Poh adayi 3 yıl önce
Niye 28 30 yaşında olan bu vatan için bayrak için savasamazmi
AHMET SALMAN YUMUŞAK 3 yıl önce
i̇nsAllah darisi si̇zi̇n başiniza ( pöh )
musallat 3 yıl önce
kardeş 28-30 yaşına kadar bişiy olamamışsın zaten şimdide üni.ve kpss şart kalkınca yaşıda mı bahane ediyorsunuz
Kenan 3 yıl önce
Orta okul polis olmak icin neden bur sans verirmiyor
Elif 3 yıl önce
Orta okulular insan deyilmi bari polis olmak icin sans verin
seda 3 yıl önce
yok daha neler şaka mı yapıyosunuz.
Fatih.mutlu 3 yıl önce
Niye yirmi sekiz de otuz değil
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın