Alexa
20 Ekim 2016 Perşembe 10:51
Bakan Açıkladı ! Atılan Memurların Yerine Memur Alınacak Mı?

Naci Ağbal : " Bütçeler önemli dökümanlardır. Bütçe topluma dokunur, bütçe demek vatandaşın cebine giren maaş demek, bütçe demek sosyal yardım demek, üretici için destek demek, ihracatçı için teşvik demek. 2017 bütçesi kendi içinde harikalar yaratan, üretmime, ihracata, istihdama çok önemli katkılar sağlayan gerçekten tam manasıyla hizmet bütçesi. 2002 yılında bütçe yapılırdı, Maliye Bakanının başı yerde olurdu.


BÜTÇENİN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU FAİZE GİDİYORDU
TBMM'ye götürüyorsunuz bütçeyi bu bütçenin sadece %43'ü sadece faize harcanıyordu.Geri kalan parayı 47 liraysa 53 liraysa neyse bunu da vatandaşa hizmet götürme, yani götürmeme üzerine kuruyorsunuz. Yani 2002 Yılının Maliye Bakanı Bütçeyi parlementoya götürdüğünde vergilerin %84'ünü tek başına faize harcıyordu. Şimdi Maliye Bakanı olarak ben bütçe götürüyorum, benim yürüyüşüm de bakışım da değişti. Benim başım dik. Benim bütçem faiz bütçesi değil. Hükümetin bütçesi hizmet bütçesi. Üretime teşvikler, reel sektöre doğrudan doğruya destek veriyoruz. Üretimin arttırılması, ticaretin ayakta tutulması için primlerden başlıyoruz, ihracat, esnaf kredilerine, tüccara , sanatkara, Bağ-Kur'luya her bir taraftan destek veriyoruz.Geçen sene KOSGEB destekleri 3 Kadardı, 2017 yılında 1 Milyar lira destek veriyoruz. 2017 Bütçesi her bakımdan ekonomideki büyümeyi destekleyen en önemli güçlerden olacaktır. Faize artık eskisi kadar harcamıyoruz. Bunları da düşüreceğiz. Bütçemizin harcamalarının %43'e gitmiyor sadece %8.9'u gidiyor. Biz sadece vatandaşın hizmeti için bütçe yapacağız.Bu ülkede 2002 yılına kadar sosyal devletin sadece adı vardı. AK Parti hükümetlerinde hem mali disiplini sürdürdük, mali disiplini harekete geçirdik.

VATANDAŞIMIZ SOSYAL DEVLETİ YAŞIYOR

Diğer taraftan vatandaşın sosyal devleti yaşamasını imkan sağladık. Dezavantajlı gruplar dediğimiz gruplar engelli olsun, yardıma ihtyacı olan kardeşlerimiz olsun kimse muhtaç değil. Devlet yardımı evine, kapısına getiriyor. 2017 yılı bütçesinde bütçe açığının artmış olması meselesinin öne çıkarılmasını doğru bulmuyorum. 2017 Bütçesi orda vadeli programı dikkate alarak kamu maliyesi bakımından büyümeye fırsat verecek.

Türkiye'nin bütçe açığı %1.9 olacak gelecek sene. 2019 yılına geldiğimiz zaman bu %1 olacak. Var mı böyle bir ülke? Borç milli gelir oranını sürekli düşüren bir tane ülke söyleyin. Dolayısıyla 2019 yılına kadar olan dönemde gerek Genel devlet, gerek merkezi yönetim bütçesinde mali disipline kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu dönemde kamu bir taraftan daha fazla tasarruf edecek. Kamu tasarrufu toplam tasarruflara katkı sağlayacak. Mali disiplinin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyebilirim. Bugün artık para politikası üzerinden ekonomileri büyütmek sınırlı.

İHRACATA ÖNEMLİ DESTEKLER

Ülkeler iki şeye dikkat edecekler, kamu maliyesi üzerinden büyümeye destek olacak, kamu harcamalarıyla biz büyümeyi hedeflemedik. Bakın bizim orta vadeli programımıza özel sektör yatırımlarının artacağını göreceksiniz. İhracata çok önemli destekler var 1 Milyar'ı 3 milyara çıkarıyoruz. Burada ben dünyayı takip etmeyen, aklı ve fikri eski dönemin koşullarında kalmış arkadaşları görüyorum. Bunlar rakam okumayı da bilmiyorlar. Kamu maliyesi politikamız , global politikalara uygundur. Mali disiplini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bütçe açıklarını azaltma politikamız devam ediyor. 

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN DESTEKLER SÜRECEK
Turizm sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için büyük destekler vereceğiz.2017 yılında turizm sektörü toparlanacak. Özel sektör için süper teşvik sistemini harekete geçireceğiz. Stratejik yatırımlar için , burayı yatırım cenneti haline getirdik. Prim destekleri, bedava arsa, enerji harcamalarına destek, aklınıza ne gelirse. Yatırımcı ben bu yatırımı yapacağım ama buraya yol lazım dediği zaman biz devlet olarak o bağlantıyı da yapacağız. Bu kadar büyük bir insiyatifin alındığı bir ortamda özel sektör yatırımlarının artacağını tahmin ediyoruz. Küresel ekonomide de en büyük sıkıntı özel sektör yatırımlarının yavaşlaması. Türkiye'ye özgü bir durum değil bu. 2017 yılında destek ve teşviklerle özel sektör yatırımlarının sıçrama meydana getireceğine inanıyoruz. Özel sektör yatırımları verimliliği uzun vadeli büyüme oranlarını yukarıya çeker.2017 yılında büyüme oranlarında artış göreceğiz. Enflasyonun aşağı geldiğini göreceğiz. Cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyede kaldığını göreceğiz. 2017 yılı 2023 yılına giden süreçte olumlu bir ivmeyi başlatacak. 

VERGİ DÜZENLEMESİ 2017'DE GELİYOR

Zaman zaman vergiyle ilgili yapılandırma yasaları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bir kampanya düzenliyor onlara imkanlar getiriyoruz. Bu defa borcunu süresinde ödeyen vatandaş diyor ki iyi niyetle ben imkanlarımı kullanıyorum benim suçum ne diyor. Bu epey süredir vatandaşların dile getirdiği haklı talepti. Bu konuda bir çalışma yaptık. Çalışma da bir noktaya geldik. Kafamızda olan şu gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 3 yıl olur 5 yıl olur geriye dönük tüm vergi beyannamelerini süresinde vermişse. Bunları da zamanında ödemişse. Karneye bakacağız, karnesi pekiyi ile dolu olan mükellefin vergisinde indirim yapacağız. Oran ne olur onu çalışıyoruz. Maliye kolay kolay yüksek oran ifade etmez. Sonuçta bu ülkenin iki yakası bir aradaysa bu topladığımız vergiler sayesinde. Burada arkadaşlarımız çeşitli smilasyonlar yapıyor, hangi oranda, nasıl bir tablo ortaya çıkıyorsa, onun vergi gelirlerinde bir olumsuzluğu olacak. Birazından vazgeçeceğiz. Burada kritik olan haktan yararlanacak mükellefler kim olacak, oran nasıl olmalı. Böyle bir uygulamaya başlayacaksak bu 2017 'den sonraki yıllarda olmalı. Bu düzenleme 2017 ve sonraki yıllarda başlayacak. Onu başta söyleyeyim.

Çünkü yeni sistem getiriyoruz, o zaman bu sistemde artık herkes vergimi zamanında ödersem indirimden yararlanacağım diyecek bu son derece önemli.

VERGİDE GELİR %13'ÜN ÜZERİNDE OLACAK

Biz bütçe hazırlığı yaparken, bütçede mali disiplini sağlayacak denge ne olmalı onu belirliyoruz. Son 3 yılda bütçe açıklarına baktığımızda 2013 yılından itibaren bütçe açıklarının milli gelire oranı %1.2 oranlarında. Bu defa bu oranda artış meydana geldi. 2013'den 2019'a kadar ortalama bütçe açığı %1.4 civarında olmuş olacak. Bu müthiş bir bütçe disiplini istikrardır. Burada bu dengeyi kurduktan sonra, o zaman ekonomi politikaları çerçevesinde kamu harcamalarının miktarı nedir? ikinci aşamada bunu yapıyoruz. Bizim 2017 yılı bütçemizin en önemli özelliği yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata çok önem vermesi.  Önümüzdeki dönem yakalayacağımız büyümeyi bu kanal üzerinden yürütmek. 2017 yılı bütçe hazırlamalarına bakıldığında personel harcamalarının milli gelire oranı hemen hemen aynıdır belki aşağı inmiştir. Mal hizmet alımları , bunlar hep aşağı inmiştir. Cari harcamalarda daha tutumlu olduk. Yatırım harcamalarda imkanları arttırdık. Diğer taraftan her bütçenin bir gelir ayağı var , bunun iki kalemi var. Bunu ya vergi geliriyle ya da vergi dışı (özelleştirme vb...) karşılayacaksınız. Vergide gelirlerimiz %13'ün üzerinde gerçekleşecek. Bu artışın sebeplerine baktığımızda her vergi kaleminin kendi artış sebepleri var. Biz geçen ay akaryakıt için bir düzenleme yaptık. Gelir etkisini 2017 yılında meydana getirecek.

2017 yılında ekonomi yılında ekonomide yaşanacak canlanmanın vergi gelirlerine katkısının olacağını düşünüyoruz. Belli sektörlerde canlanmanın daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Yeniden yapılandırma kanunu uygulamaya girdi, vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Oradan da gelir gelecek. Buradan gelecek geliri olabildiğince gelir rakamlarına yansıttık. Biz her zaman bütçede disiplini esas aldık. Bütçenin iki yakasının bir araya gelmesi için ne gerekiyorsa onu yaptık. AK parti hükümetlerinin en önemli özelliği, bütçe açığı konusunda son derece duyarlıyız. 90'lı yıllarda kamu maliyesinin bozulmasının ekonomiye etkilerini bu ülke yaşadı. Kamu maliyesi bozulunca tüm ekonomik dengeler bozuluyor.

60 BİN PERSONEL ALINACAK

Kamu personeli mevzusuna gelince 60 bin personel alacağız. Bu personelin iç dağılımı , sektörel dağılımı ne olacak bunu bakanlar kurulunda değerlendireceğiz. FETÖ soruşturmaları kapsamında bir miktar personel ihraç edildi. Bugün özellikle bazı sektörlerde baktığımız zaman personel sayısı bakımından iyi durumdayız.

PERSONELİN İYİ KULLANIMI KONUSUNDA DÜZENLEMELER GEREKİYOR

Personelin iyi kullanımı konusunda düzenlemeler gerekiyor. Bir kuruma bakıyorsunuz toplam personel sayısında yeterli fakat iç dağılımında sıkıntı var. Bunun için biz genel bir çalışma yaptık.

ATILANLARA RAĞMEN İŞLER AKSAMADAN GİDEBİLİR

Acaba tüm bu gelişmeleri dikkate aldığımızda, atılanlara rağmen kurumlarda alacağımız tedbirlerle bu işi sürdürebilir miyiz? bakanlıklarımız evet çalışabiliriz dedi. 

DETAYLAR GELİYOR
Son Güncelleme: 20.10.2016 10:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
erkan ceylan 12 ay önce

ben tasoren isçisiyim bi düzenleme ne zaman yapılacak lütfen hızlandırmanızı saygıyla arz ederim tesekkürler

Avatar
Metehan 12 ay önce

Sosyal devlet mi aahahahadsfasfha :))

Avatar
MUSTAFA 12 ay önce

Sayın bakanım EKPSS 2 atamalar ne zaman olur?

Avatar
taşeron 12 ay önce

biz vatan için ,kendimiz ve ailemiz için çalıştık ,çalışıyoruz'da...gerisini siz düşünün.

banner462