Din Hizmetleri Sınıfında Görevli Memurlara Yönelik Ek Gösterge Talebi

Cumhuriyet Halk Partisi, lisans mezunu din hizmetleri sınıfındaki memurların ek göstergelerinde değişiklik yapılmasını talep etti. 657 Devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM'ye sunulan ve ek gösterge talebinin yer aldığı kanun teklifinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Kamu Personelleri 21.10.2018, 01:01 18.01.2019, 00:42
Din Hizmetleri Sınıfında Görevli Memurlara Yönelik Ek Gösterge Talebi

Din Hizmetleri sınıfında görevli olan üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun memurların ek göstergelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan kanun teklifine dair detaylar ise şu şekilde, 

DİN HİZMETLERİNDE GÖREVLİ MEMURLAR İÇİN EK GÖSTERGE TALEBİ

TBMM'ye sunulan Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinde, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi talep ediliyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin gerekçesinde din görevlilerinin ek göstergeye kavuşturulacakları ve emeklilik durumlarında ciddi bir iyileştirme olacağı ifade edildi. Gerekçede ayrıca, '' Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra din görevlilerimizin saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürdürebilmelerini temin amacıyla bu özlük hakları iyileştirilmesi mutlaka yapılmalıdır'' ifadeleri yer aldı. 

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi:

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VI. Din Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için 1. derece memurlara 3600 ek gösterge, 2. derece memurlara 3000 ek gösterge, 3. derece memurlara 2200 ek gösterge, 4. derece memurlara 1600 ek gösterge, 5. derece memurlara 1100 ek gösterge, 6. derece memurlara 900 ek gösterge, 7. derece memurlara 800 ek gösterge, 8. derece memurlara 500 ek gösterge.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Yorumlar (1)
Can 13 ay önce
Diyanet ozellestirilsin eğitim sağlık savunma devlete yük diye özelleştirildi diyanet yük degil mi