Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 200 Din Görevlisini Yurt Dışına Gönderecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 200 din görevlisinin yurt dışına gönderileceği ifade edildi. Ancak bunun için bazı şartlara haiz olmak gerekiyor.

Kamu Personelleri 12.07.2019, 14:05
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 200 Din Görevlisini Yurt Dışına Gönderecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve yayımlanan duyuruda 200 din görevlisinin yurt dışına gönderileceği ifade edildi. Bunun için sınav yapılacaktır. 

TÜM DETAYLAR

Konu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınavla sözleşmeli (bay ve bayan) din görevlisi​ alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yurt dışına din görevlisi göndermek üzere düzenlenecek sınava başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 12 Temmuz 2019 ile 19 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştşireceklerdir. Başvuru yapacak olan adaylar Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/Koordinatörlüğüneşahsen başvuru yapacaklardır.

GENEL ŞARTLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adayların başvuru tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde başvuru yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bunun yanı sıra başvuru şartlarına haiz olmayan adayların da başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

b) Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),

c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) sınav tarihi itibariyle son 5 yıl içinde en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS'nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

k) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

l) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Duyurunun detayları için TIKLAYIN.

Yorumlar (0)