Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı Hakkında Duyuru Yayımladı! EGM Personel Alımı Süreci

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve personel alımı süreciyle alakalı olarak bilgilendirme yapıldı.

Kamu Personelleri 25.04.2019, 20:00
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı Hakkında Duyuru Yayımladı! EGM Personel Alımı Süreci

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan duyuru içerisinde yer alan detaylara göre; 2018-7. Dönem Sözleşmeli Avukat Alımı Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınav Sonucu bleli oldu.

Duyuru metninde ise;

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince 25/04/2019 - 10/05/2019 tarihleri arasında EGM Personel Dairesi Başkanlığı-Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresine istenilen belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

1. Dilekçe (form1).
2. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).
4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.  
5. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
6. Askerlik durum belgesi (aslı).

7. Kamu kurumunda sözleşmeli avukat olarak çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı). 
8. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık
Ruhsatname (aslı).  
9. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, “uyarma” dışında cezası olmadığına dair barodan alınacak belge. 
 
Kanuni bir mazereti olmaksızın yukarıda belirtilen tarihler arasında başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde eksiksiz ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not: Belgeleri tam olarak getirmeyenlerin atama işlemlerine başlanmayacaktır." denildi..

Yorumlar (0)