GTB Gümrük Müşavirliği ve Yardımcılığı Yazılı Sınav Uygulama Duyurusu Yayımlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavirliği Yardımcılığı yazılı sınav uygulama duyurusu yayımlandı.

GTB Gümrük Müşavirliği ve Yardımcılığı Yazılı Sınav Uygulama Duyurusu Yayımlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavirliği Yardımcılığı yazılı sınav uygulama duyurusu yayımlandı. Yazılı sınav uygulama kılavuzuna göre detayları kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Gümrük Müşavirliği İçin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
g) Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesine sahip olmak,
h) Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olarak iki, yıl çalışmış olmak(Gümrük İdaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, bölge müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1 nci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyanlardan iki yıl çalışma süresi aranmaz),
ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavirliği sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,
i) Yukarıda belirtilen şartlara 01.01.2017 tarihi itibariyle haiz olmak. 

j) 03.07.2017—21.07.2017 tarih aralığında Ön kayıt yaptırmış olmak

Gümrük Müşavirliği Yardımclığı İçin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendin de belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
g) Staj amacıyla Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak bir yıl çalışmış olmak, (Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar için bir yıl staj yapma zorunluluğu aranmaz.)
ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,
i) Yukarıda belirtilen şartlara 01.01.2017 tarihi itibariyle haiz olmak.
j) 03.07.2017-21.07.2017 tarih aralığında Ön kayıt yaptırmış olmak

DETAYLAR

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavirliği Yardımcılığı yazılı uygulama sınavı Ankara'da gerçekleştirilecek. Söz konusu sınav 7 Ekim 2017 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerini  //www.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren edinebilirler. 

Kamu Personeli

Sosyal medyada bizi takip edin. Kamu haberlerini ve gündemi birlikte yorumluyoruz..

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

instagram sayfamız için TIKLAYIN

Yasal Uyarı: KamuPersoneli.net özel haberleri için içeriğin bir bölümü yada tamamı izinsiz alıntılanıp başka mecralarda yayınlanamaz, yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ancak, kaynak olarak gösterilip KamuPersoneli.net anasayfasına veya haberin adresine aktif link kullanılarak içerikten alıntı yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 18:23
YORUM EKLE