Güvenlik Soruşturmalarının Hızlandırılması İçin İçişleri Bakanlığından Kanun Teklifi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifinde güvenlik soruşturmalarının hızlandırılması için bir düzenleme öngörüldü.

Kamu Personelleri 18.10.2018, 14:38 Batuhan
Güvenlik Soruşturmalarının Hızlandırılması İçin İçişleri Bakanlığından Kanun Teklifi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifi sunuldu ve kanun teklifi ile güvenlik soruşturmalarının hızlandırılması öngörüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifinin detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz...

Ancak AK Parti'li bir Milletvekili tarafından verilen kanun teklifine göre güvenlik soruşturmalarına ilişkin madde değiştirildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME 

Konu ile ilgili olarak söz konusu kanun teklifine göre güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapmakla görevli birimler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkili yetkili olacaklardır.

Yukarıdaki düzenlemeden önde güvenlik soruşturmalarına ait maddede ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkili olduğu vurgulandı.

Yapılan her iki düzenleme kapsamında güvenlik soruşturmasını gerçekleştirecek olan birimlerin kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararları da görebilecekleri ifade ediliyor.

KAMUPERSONELİ.NET 

Yorumlar (1)
üniversiteli 10 ay önce
çok iyi bir kanun teklifi.vatandaşlarımız aylarca güvenlik soruşturmasını bekliyorlar.bir an evvel kanunun çıkması ve uygulanması dileğiyle