İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Duyurusu Yayımlandı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Duyurusu yayımlandı. İşte tüm detaylar.

Kamu Personelleri 15.03.2019, 18:40
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı Duyurusu Yayımlandı

Kurulumuzun 8.11.2018 tarih ve 5 sayılı kararı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci maddesinin ilk üç fıkrası uyarınca iç denetçiliğe atanmış ve atandıkları idarede fiilen an az 3 yıl iç denetçi olarak görev yapmış olanların, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki bütün idarelerin iç denetçi kadrolarına naklen atanabilmelerine imkan verecek Kamu İç Denetçi Sertifikası alabilmeleri için anılan maddenin altıncı fıkrası uyarınca sertifika sınavı yapılacaktır.

I - SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Sınav, 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Mesleki Eğitim Kursu Yenimahalle / ANKARA adresinde, 10:00 - 12:30 saatleri arasında yapılacaktır.  

II - SINAVA GİREBİLECEKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

Sertifika Sınavına; sadece 5018 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesinin ilk üç fıkrası uyarınca iç denetçiliğe atanmış ve atandıkları idarede başvuru tarihi itibariyle fiilen en az üç yıl iç denetçi olarak görev yapmış olanlar başvurabilecektir. (Üç yıllık fiili çalışma süresinin hesaplanmasında muvazzaf askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere aylıksız izinde geçen süreler ile sıhhi izinlerin toplamda altı aydan fazla olan kısmı dikkate alınmaz.)

Sınava girecek adayların; nüfus cüzdanı fotokopisini, iç denetçi olarak görev yaptığı idarece onaylanmış hizmet döküm belgesini, kamu iç denetçi sertifikası fotokopisini ve fiili görev süresi belgesini başvuru dilekçesine ekleyerek 8 Nisan 2019 saat 17.30’a kadar İç Denetim Koordinasyon Kurulunun aşağıda yazılı adresine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 

III - SINAVA GİRİŞ

Başvurusu kabul edilenlere ilişkin liste sınav tarihinden en az 15 gün önce Kurulun internet sitesinde (http://www.idkk.gov.tr) duyurulacaktır. İç denetçilerin hangi salonlarda sınava girecekleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Mesleki Eğitim Kursu Binası giriş kapısı ve ilgili salon kapılarına asılacak listelerde belirtilecektir. Adayların, sınava gelirken yanlarında T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmektedir.

IV- SINAV KONULARI

Tek oturum olarak yapılacak Sertifika Sınavında adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan toplam yüz (100) soru sorulacaktır. Sınav konuları ve soru sayıları, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a)   Kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol alanlarından yirmibeş (25) soru

b)   Denetim yöntemi ve uygulamaları alanından yirmibeş (25) soru

c)   Muhasebe alanından yirmibeş (25) soru

d)   Mevzuat alanından yirmibeş (25) soru

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayın sınavdan başarılı sayılabilmesi için; her bir bölümden yüz (100) puan üzerinden en az altmış (60) puan alması ve bu dört bölüm ortalamasının yetmiş (70) puan ve üzerinde olması gerekmektedir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların Kurulun internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna yapacaktır. Sınav Komisyonu, süresi içerisinde yapılan itirazları 15 işgünü içinde değerlendirerek sonuçlarını adaylara bildirecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yorumlar (0)