İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Avukat Giriş Sınav Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı , 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alımına ait sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Kamu Personelleri 14.02.2017, 22:05 03.02.2019, 23:59
İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Avukat Giriş Sınav Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 20 adet Avukat kadrosuna 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara’da bilindiği gibi Giriş (Sözlü) Sınavı  yapılmıştı.

AVUKAT GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINI ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna ilk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”,

2-http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları’na uygun olarak çekilen fotoğrafın bulunduğu CD. 

* Sınavı asil olarak kazanan adaylardan herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur kadrosunda görev yapmayanların, yukarıda belirtilen belgeleri 23-24 Şubat 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, en geç 24 Şubat 2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar Personel Genel Müdürlüğü / İşlemler Şubesi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

** Sınavı asil olarak kazanan adaylardan hâlihazırda herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapanlar ise, ilan ekinde sunulan “Örnek Muvafakat Talep Dilekçesi”ni doldurup, imzaladıktan sonra 23-24 Şubat 2017 tarihleri arasında, yukarıda belirtilen standartlarda çekilen fotoğraf CD’si ile birlikte, bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:
1- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Çekilen fotoğraf dijital ortamda adayın T.C. Kimlik Numarası dosya adı ve dosya uzantısı (JPG) olacak şekilde kayıt edilmelidir.

Yorumlar (0)