İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı sözlü giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Kamu Personelleri 16.02.2017, 17:26 04.02.2019, 14:22
İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığının resmi web adresinde bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosu için 03 Ocak 2017 ile 5 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara'da sözlü giriş sınavının yapıldığı belirtilerek söz konusu sınavı kazanan asil ve yedek listesinin yayımlandığı ifade edildi.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna ilk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”,

2- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları’na uygun olarak çekilen fotoğrafın bulunduğu CD.

* Sınavı asil olarak kazanan adaylardan herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur kadrosunda görev yapmayanların, yukarıda belirtilen belgeleri 02-03 Mart 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, en geç 03 Mart 2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar Personel Genel Müdürlüğü / İşlemler Şubesi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

** Sınavı asil olarak kazanan adaylardan hâlihazırda herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapanlar ise, ilan ekinde sunulan “Örnek Muvafakat Talep Dilekçesini doldurup, imzaladıktan sonra 02-03 Mart 2017 tarihleri arasında, yukarıda belirtilen standartlarda çekilen fotoğraf CD’si ile birlikte, bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

1- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Çekilen fotoğraf dijital ortamda adayın T.C. Kimlik Numarası dosya adı ve dosya uzantısı (JPG) olacak şekilde kayıt edilmelidir.

Yorumlar (0)