İSKİ 461 Memur Alımında Evrak Teslimi Başladı! İSKİ 461 Memur Alımı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine 461 memur alımı yapılacağı açıklanmış ve daha sonra başvurularda sonuçlar açıklanmıştı ve adayların evraklarını teslim etmesi gereken tarihe yer verilmişti, Söz konusu evrak teslimi için süre başladı. Adaylar 28 Aralık 2018 tarihine kadar talep edilen evrakları teslime etmek zorundalar.

Kamu Personelleri 24.12.2018, 23:13
İSKİ 461 Memur Alımında Evrak Teslimi Başladı! İSKİ 461 Memur Alımı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtları ve öğrenim uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday belirlenmiştir.

Adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaktır.

Nüfus cüzdanı veya fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

Bilgisayar İşletmeni kadroları için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair traskript belgesi,

Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)

Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi

Not: Adayların İdaremizce tasdik edilmek üzere istenilen evrakların birer fotokopisini beraberinde getirmesi gerekmektedir.

Evrak teslimi için adaylardan istenilen başvuru formu (Ek-1) belgesini edinemeyen adaylar aşağıda verdiğimiz linkten T.C kimlik numarası girerek alabilirler.

Detaylar İSKİ web adresinde mevcuttur...

Yorumlar (0)