İŞKUR'dan Önemli Atama Duyurusu Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2828 Sayılı Kanun Gereği Atananlara İlişkin kurum tarafından istenilen belgeler belirtildi.

Kamu Personelleri 13.01.2019, 17:15 17.01.2019, 18:00 Batuhan
İŞKUR'dan Önemli Atama Duyurusu Yayımlandı

İŞKUR'dan Yayımlanan Duyuru:

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci Maddesi Kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2828 Sayılı Kanuna göre 24/12/2018 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu Kurumumuza yerleştirilen adayların isim listesi ekte yayınlanmıştır. Adı geçenlerin aşağıda belirtilen belgeleri düzenleyerek, 18 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine (saat:17:30) kadar “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA” adresine elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Atamaya esas istenilen belgeler:

1-Personel Atama Başvuru Formu 

2- Yerleşme Sonuç Belgesi 

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

5- Askerlik durum belgesi aslı veya onaylı sureti, müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapmakta olanların askerde olduklarını dilekçe ile bildirmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- 6 adet vesikalık fotoğraf,

8- Ortaokul veya lisede hazırlık görenlerin bu durumlarını belirtir belge,

9- Güvenlik Soruşturması Formu ( 2 adet bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır)

10- Daha önce özel sektörde, sigortalı hizmeti, ücretli öğretmenlik, banka hizmeti ile bağkur hizmeti var ise bu hizmetlerini belirtir belgeler,

11- Mal bildirim formu, (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),

12- Sabıka kaydı olmadığına, sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir halinin ve askerlikle ilgili herhangi bir ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyanı içeren dilekçe, 

Yorumlar (1)
Hüsniye çamlıca 7 ay önce
Engelliler is istiyoruz atama bekliyoruz