İŞKUR Sözleşmeli Büro Personeli Alımında Yeni Gelişme! Yedek Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve sözleşmeli büro personeli alımı kapsamında "yedek aday yerleştirme" işlemleri açıklandı. Bu kapsamda İŞKUR 7. yedek aday yerleştirme duyurusu kapsamında adayların dikkat etmeleri gereken hususları bildirdi... İşte ayrıntılar.

Kamu Personelleri 16.05.2019, 16:10
İŞKUR Sözleşmeli Büro Personeli Alımında Yeni Gelişme! Yedek Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı

İŞKUR sözleşmeli büro personeli alımında hakkını kaybeden adayların yerine yeni aday atamalarının yapılacağı açıkladı.

Bu kapsamda adaylar atanmak istiyorlar ve yedek kontenjandan sözleşmeli büro personeli olarak görev yapmak istiyorlar ise İŞKUR tarafından bildirilen listelere uygun olarak evraklarını teslim etmek mecburiyetindeler.

Eğer adaylayların evrak teslimi yapmaması durumunda ise haklarını kaybedecekleri bildirildi.

Diğer yandan evrak teslimi ise şahsen gerçekleştirilmek durumundadır. Adaylar alt kısımda bulunan İŞKUR resmi duyurusu üzerinden merak ettiklerini öğrenebilecektir.

İŞKUR RESMİ DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bildirilen resmi duyuru ise;

21 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan ilan sonucu sözleşmeli Büro Personeli ilanı sonucu asıl veya yedek olarak yerleşen adaylardan çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerinin yerine atama sırası gelen yedek adaylara ilişkin liste ekte açıklanmıştır.

Yedek adaylardan sırası gelen ek listede bilgileri bulunanların aşağıda belirtilen belgeleri 24 Mayıs 2019 Cuma mesai bitimine kadar İsimleri hizasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

Yedek aday çağırılacak durumlar oluşması halinde yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi, her ayın 1. ve 15. Günü (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) web sayfamızda ilan edilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ekli listede bilgileri yer alan adaylardan istenilen belgeler,

Dilekçe

Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

KPSS sonuç belgesi.

Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

Adli sicil kaydı (2 Adet)
Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)(Kapalı Zarf içerisinde)
Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).

Sonuçlarla ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara ilanen duyurulur.

Belge Teslim Adresleri : https://www.iskur.gov.tr/iletisim

İnternet sayfası : www.iskur.gov.tr

Yorumlar (0)