İstihdam Fazlası TRT Personeli Ataması Hakkında Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de Yayımlandı!

19 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de istihdam fazlası TRT personeli ataması hakkında yeni düzenlemeler yapıldı... Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında TRT personellerine yönelik uygulanacak yeni atama usul ve esasları belirlendi..

Kamu Personelleri 19.06.2019, 13:48
İstihdam Fazlası TRT Personeli Ataması Hakkında Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de Yayımlandı!

İstihdam fazlası TRT personeli ataması hakkında yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yer aldı.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan;

"MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Otuzsekizinci bölümde;

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2954 sayılı Kanuna 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 95 inci maddesiyle eklenen geçici 15 inci madde kapsamında Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin atama teklifleri mevcut unvanları esas alınmak suretiyle yapılır.

Atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer mevzuattaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır." ifadeleri yer alıyor.

2954 Sayılı kanun ise TRT kanunu olarak bilinmektedir ve 2018 yılında 2954 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15. madde içerisinde bu hükümler yer almaktadır;

"Geçici Madde 15 - (Ek madde: 02.07.2018 - 703 S.KHK/Madde 95)

Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istihdam fazlası personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı, Kurum tarafından yapılan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar.

Atama teklifi yapılan Kurum ve kuruluşça ilgili personelin atamaları 15 gün içinde sonuçlandırılır."

Yorumlar (1)
Havva çiçek 6 ay önce
Neden süreklilik işler altı aylık devleti nişleri serenli olsa herkes faydalansa