banner731

Kamuda Yeni Birim Oluşturuldu ! Çok Sayıda Kadro İhdası Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yeni genel müdürlük kuruldu. Buna göre devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Bu genel müdürlüğün kurulması ile 110 kadro ihdası yapıldı.

Kamu Personelleri 12.09.2019, 15:52
Kamuda Yeni Birim Oluşturuldu ! Çok Sayıda Kadro İhdası Yapıldı

Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin  yürütülmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel  Müdürlüğü oluşturuldu.   Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel  Müdürlüğü kuruldu. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün devlet iç borçlanmasını  yürütme görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bazı görevleri yeni  müdürlüğe devredildi. Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,  uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanarak dış borç  yükünü hafifletici işleri yürütüyordu.

 Böylelikle iki farklı genel müdürlüğün devlet tahvili ve hazine bonosu  yoluyla iç ve dış borçlanma yapan birimleri de birleştirildi. Bu adım atılırken  dünyadaki Debt Capital Markets (DCM) gibi örnekler de dikkate alındı.  Buna göre, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma  senetlerini çıkarmak, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapmak  ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek,  bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek Borçlanma Genel  Müdürlüğünün görevleri arasında olacak.

  Yatırımcı ve kredi kuruluşlarıyla görüşmeler

 Genel Müdürlük, Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye  piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç  almak ve bunlara ilişkin akit  ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve  müzakereleri yürütmek gibi işlemleri gerçekleştirecek.  Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla  finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak  suretiyle  her türlü işlemi yapmak, diğer ilgili bakanlık birimleriyle iş birliği içinde  borçlanma ürün politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine  ve borçlanma  programları hazırlanmasına katkıda bulunmak da yeni birimin görevleri arasında  bulunacak.   Borçlanma Genel Müdürlüğü, görev alanına giren faaliyetlerle ilgili  yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütecek.

Genel Müdürlük  hizmetlerinin yürütülmesi için 110 kadro ihdası yapıldı. 

Yorumlar (0)