Kamuya Personel Atamasında Flaş Gelişme! Yeni Şartlar Eklendi

3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre; kamuya personel atamasında talep edilen mezuniyet şartlarında düzenlemeye gidildi...

Kamu Personelleri 03.05.2019, 22:59 06.05.2019, 23:55
Kamuya Personel Atamasında Flaş Gelişme! Yeni Şartlar Eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yayımlanan detaylara göre;

Ekli; "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet memurları kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası gereğince karar verilmiştir...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Madde 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 2'nci maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...

"Maden ve Petrol İşleri genel müdürlüğünde bu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak maden haritacılığı uzmanı, yer altı maden uzmanı ve yerüstü maden uzmanı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Genel müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve- veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir...

İŞTE DEĞİŞTİRİLEN ŞARTLAR

Yorumlar (0)