KPSS 2016/1 İle DSİ'ye Atanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Merkezi atamalar ile DSİ'ye atanan adaylardan istenilen belgeler hakkında bir duyuru yayımlandı.

Kamu Personelleri 19.07.2016, 00:22 19.07.2016, 00:26
KPSS 2016/1 İle DSİ'ye Atanan Adaylardan İstenilen Belgeler
Merkezi atamalar ile DSİ'ye atanan adaylardan istenilen belgeler hakkında bir duyuru yayımlandı.  

Duyuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ataması sağlanan adaylardan istenilen belgeler belirtilmiştir. 

Duyuruya göre;

2016/1 KPSS SONUÇLARINA GÖRE ÖSYM TARAFINDAN KURUMUMUZA YERLEŞEN İLGİLİLERİN DİKKATİNE!

2016/1 KPSS Sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Kurumumuza yerleştirilen ilgililerin aşağıdaki evrakları bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na 27.07.2016 Çarşamba günü 17.30 mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

- Diploma (Aslı veya noter tasdikli/Fakülte onaylı sureti)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- İkametgah belgesi

- Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

- Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti E-devletten çıktı alacaklar - için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

- ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

- Avukat kadrosuna atananların Avukat Ruhsat Belgesi (Aslı, noter tasdikli/Barodan onaylı sureti)

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atananların MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmeni

- Sertifikası (Aslı veya noter tasdikli)

Kamupesoneli.net / ANKARA

Yorumlar (0)