KPSS 2016/1 İle KGM'ye Atanana Adaylardan İstenilen Belgeler

KGM'ye KPSS 2016/1 Merkezi Atama ile atanan adaylardan istenilen belgeler hakkında duyuru yayımlandı.

Kamu Personelleri 19.07.2016, 01:34 31.01.2019, 13:01
KPSS 2016/1 İle KGM'ye Atanana Adaylardan İstenilen Belgeler

KGM'ye KPSS 2016/1 Merkezi Atama ile atanan adaylardan istenilen belgeler hakkında duyuru yayımlandı.  
Duyuru Karayolları Genel Müdürlüğünden yayımlandı. Yayımlanan duyuru " KPSS 2016/1 DÖNEMİ YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU " başlığı ile paylaşıldı. 

Duyuruya göre;

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre 2016/1 yerleştirme döneminde Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantısı verilen İlk Atama Başvuru Formu nu eksiksiz doldurarak atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 25/07/2016 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

ATAMAYA ESAS BELGELER :
 

- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği

- ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

- Askerlik Belgesi

- Belgelik Fotoğraf (6 adet)

- Adli Sicil Belgesi (e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı)

- Sağlık Kurulu Raporu

- Yerleştirilen kadro için "Tercih Kılavuzu"nda belirtilen niteliklere ilişkin belgeler

- Mal Bildirim Formu (Belgelerin tesliminde doldurulacaktır.)


Varsa;
 

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge

- Yüksek Lisans Diploması

- Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi

- YDS veya KPDS Belgesi  
 

Yorumlar (0)