Kültür Bakanlığı 120 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde 83 adet Arkeolog ve 17 adet Müze Araştırmacısı 20 adet Restoratör olmak kaydıyla, toplam 120 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alım ilanı detayları haberimizde.

Kamu Personelleri 12.10.2019, 23:17 13.10.2019, 15:42
Kültür Bakanlığı 120 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı toplamda 120 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerinde 20 arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan iş birliği sözleşmesi kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) ve altıncı fıkraları uyarınca proje süresince çalıştırılmak üzere; 83 adet Arkeolog ve 17 adet Müze Araştırmacısı unvanlı sözleşmeli pozisyonu için lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması, 20 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için mesleki uygulama sınavıyla, toplam 120 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

Yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanın da ayrıca adaylarda aranacak şartlar da açıklandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b- Lisans düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 2018 KPSSP3 puanı esas
alınacaktır.
c- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.
d- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

a- Arkeolog:
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

b-Müze Araştırmacısı:
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak,
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c- Restoratör:

a) Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Eser Koruma programlarından lisans ya da ön lisans programından veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da ilgili programlardan mezun olmayıp bu programların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
b) Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)
c) En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
d) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
d) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
f) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.
g) Başvuracağı pozisyona ilişkin özel şartlarda istenen belgeler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 18/10/2019 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon ve kazı alanı için başvuru yapacaktır.
 

Yorumlar (0)