KYK EKPSS 2018/2 İle Atananlardan Talep Edilen Evrakları Açıkladı!

2018/2 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Klavuzunun yerleştirme sonuçlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK bünyesine atananlara yönelik olarak talep edilen evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerektiği duyuruldu. İşte istenen belgeler.

Kamu Personelleri 31.12.2018, 17:29
KYK EKPSS 2018/2 İle Atananlardan Talep Edilen Evrakları Açıkladı!

2018/2 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Klavuzunun yerleştirme sonuçların duyurulmasına ilişkin 7 nci maddesinde “… bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.” denilmekte olup, bu sebeple adaylara Kurumumuz tarafından ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların 11/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan atamaya esas belgeleri elden teslim etmeleri veya posta yoluyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:25 Çankaya / ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

2018/2 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Klavuzunun 8 inci maddesi uyarınca yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya başvuru bilgi formuyla birlikte atamaya esas belgeleri 11/01/2019 tarihi mesai bitimi itibariyle elden teslim etmeyen yada göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. (11/01/2019 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilen evraklar da Kurumumuzca kabul edilecektir.)

ATAMAYA ESAS BELGELER:

1-Başvuru Bilgi Formu
2-Mal Bildirim Formu (Arkalı önlü tek sayfa olarak hazırlanacaktır.)
3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ya da daktilo ile doldurularak mavi kalem ile imzalanacaktır.)
4-Yerleştirme Sonuç Belgesi
5-Diploma / Öğrenim Belgesi aslı veya tasdikli sureti

6-Engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporu
7-Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi
8-6 adet fotoğraf
9-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

İrtibat No: 551 63 51 – 551 64 75

NOT :Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsa veya daha önce
çalışıldıysa ilgili bilgi ve belgelerinde getirilmesi yahut gönderilmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)