Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) KPSS 2019/1 Merkezi Atama Kapsamında İstenen Evraklar Açıklandı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan yeni duyuruda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2019/1 merkezi atama tercihleri kapsamında MKE'ye atanacak adaylardan istenen evraklar açıklandı. Adaylardan istenen evraklar bildirilen adrese teslim edilmek zorundadır.

Kamu Personelleri 01.08.2019, 20:57
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) KPSS 2019/1 Merkezi Atama Kapsamında İstenen Evraklar Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından tercihleri alınan 2019/1 merkezi atama kapsamında sonuçların açıklanmasından sonra kamu kurumları tarafından duyurular yayımlanmaya başladı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yayımlanan duyuruda KPSS 2019/1 merkezi atama kapsamında ataması yapılacak adaylardan istenen evraklar açıklandı.

MKE merkez veya taşra teşkilatlarına yerleştirilen adaylardan istenen evraklar 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 17:00’a kadar MKE Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (Tandoğan/ANKARA) bizzat teslim edilmesi zorunludur.

EVRAKLARIN ÇIKTISI İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği ve E- devlet sistemi üzerinden alınmış kare kodlu mezuniyet belgesi

10 adet fotoğraf (Memuriyete uygun olarak çekilmiş)

Nüfus cüzdanı aslı ve bir fotokopisi

E- devlet sistemi üzerinden alınmış adli sicil belgesi (2 Adet)

Son altı ay içinde alınmış askerlik durum belgesi (Başlayış ve Terhis tarihleri yer alan)

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli değildir” ibareli (BU İBARE 399 SAYILI KHK’NİN 7.MADDESİ GEREĞİ SAĞLIK KURULU RAPORUNDA MUTLAKA YER ALACAKTIR.) tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

Resmi kurumlarda görev yapan ya da yapmış olan adaylar için görev yapılan kuruluştan alınacak onaylı hizmet belgesi.

Sigortalı hizmeti bulunanlar için sigorta sicil numarası ve prim ödeme gün sayısını gösterir belge.

İngilizce dil şartı aranan pozisyonlara atananlar için tercih kılavuzunun “Diğer Hususlar” bölümünün 3.6.maddesinde belirtildiği şekilde alınmış yabancı dil seviyesine ilişkin belge aslı ve E-devlet sistemi üzerinden alınmış kare kodlu internet çıktısı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (Sınavda alınan puan durumunu gösterir)

Yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı

Hakkında bilgi verebilecek 3 kişinin ad soyad ve adres bilgileri.

Kurum web sitesinden temin edilecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Bilgisayarda doldurulup, 4 nüsha hazırlanarak dijital ortamda getirilecektir.)

Yorumlar (0)