MEB Kadrolarına Atananların İLKSAN Üyeliği İsteğe Bağlı Olacak

2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında memurların ve memur emeklilerinin sosyal hakları ve maaş düzenlemesi yer aldı. Bunun yanı sıra sosyal haklar kapsamında İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olacağı belirtildi.

Kamu Personelleri 02.09.2019, 18:09 02.09.2019, 18:18
MEB Kadrolarına Atananların İLKSAN Üyeliği İsteğe Bağlı Olacak

1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2020  tarihleri arasında geçerli olmak üzere; aylık katsayısı (0,143998), memuriyet taban aylık katsayısı (2,253938), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,045667) olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'nin 1 Eylül tarihli sayısında yayımlandı.

Yenişafak'tan Ahmet Ünlü'nün aktardıklarına göre bu rakamlardan aylık katsayısı ile taban aylık katsayısı emekli maaşını etkilemektedir. Özellikle taban aylık katsayısındaki artışlar emekli maaşını oldukça fazla etkilemektedir. Çünkü, memurlarda taban aylık tutarından gelir vergisi ve emekli kesintisi kesilmekte iken emeklilerde taban aylık tutarları üzerinden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar arttı?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. Artışı değişik sözleşmeli personel statüsüne göre sıralamak gerekirse; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.881,71 TL'ye yükseltilmiştir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.026,37 TL'ye yükseltilmiştir.

Özellikle bu tutarın 5502 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanları ile 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanlarını arttı. Bu rakamlara göre 375 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına ödenecek tavan brüt ücret 7.026,37 *4 = 28.105,48, 5502 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan bilişim uzmanlarına ise tavan brüt ücret 7.026,37 *5 = 35.131,85 TL oldu. En yüksek devlet memuru aylığı ise 9500*0,143998= 1.367,981 TL olmuştur.

Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'na ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 01/01/2020 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. Temel ücret artışıyla birlikte başarı ve kıdem ücreti de arttırılmış olmaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 01/01/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

Katsayı artışı kapsamında çalışmayan eş için 2.273, çocuklar için ise 250 gösterge (0-6 yaş için 500) rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar üzerinden ödeniyor ve eş için 327,307 TL, çocuk için 35,99 TL (0-6 yaş için 71,99 TL) ödeme yapılıyor.

İLKSAN ÜYELİĞİ İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Tüm bunların yanı sıra mevcut üyeler dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananların İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği isteğe bağlı olacak.

İLKSAN NEDİR?

İLKSAN 1943 yılında 4357 sayılı kanun ile kurulmuş bir sandıktır. Buraya bir not düşelim resmi olarak sandıktır ancak öğretmenler arasında İLKSAN sendika olarak tabir edilmektedir. Resmi olarak sendika değil sandıktır. Sandığın amacı sandık üyesi öğretmenlerin sağlık ve sosyal yardımla ilgili meselelerde yardımcı olmaktır. İLKSAN sağlık ve sosyal yardım amacı ile kurulmuştur.

Yorumlar (2)
Evren 3 ay önce
iş varmı hayırlı iş istiyom
Onur 3 ay önce
HAYIR(LI) İŞ ÇOOOK