OGM Yeniden Yapılacak Olan Orman Muhafaza Memur Alım Sınavına İlişkin Duyuru Yayımladı!

Orman Genel Müdürlüğü, yeniden yapılması planlanan Orman Muhafaza Memur alım sınavına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Kamu Personelleri 09.10.2017, 18:46 08.02.2019, 18:47
OGM Yeniden Yapılacak Olan Orman Muhafaza Memur Alım Sınavına İlişkin Duyuru Yayımladı!

 Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı bir duyuru ile Danıştay kararı ile iptal edilen Uygulamalı Sınav sonuçlarının yeniden yapılacağını duyurmuştu. 

OGM konu ile ilgili bir duyuru daha yayımlayarak Orman Muhafaza Memurluğu için yapılacak sınav tarihlerinde değişiklik olduğunu aktardı.

OGM'DEN ORMAN MUHAFAZA MEMUR ALIM SINAVI DUYURUSU

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, başvurular sonucu Antalya, Bolu, İzmir illerinde Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan 532 adayın uygulamalı sınava giriş tarihlerinin güncellediğini bildirdi. OGM yayımladığı duyurusunda uygulamalı sınav tarihlerinin 06.11.2017- 17.11.2017 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafınan yayımlanan duyuru metni, 

30.10.2017 – 11.11.2017 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan sınav tarihleri görülen lüzum üzerine 06.11.2017 – 17.11.2017 olarak değiştirilmiştir.

Danıştay 12.Dairesinin 12/04/2017 tarih ve 2017/2, 80 ve 82 Esas sayılı kararlarıyla; 20.09.2014 tarihli ve 29125 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci Fıkrasının (a), (b), (ç) bentleri ile Genel Müdürlüğümüz Orman Muhafaza Memuru alımı ile ilgili 20- 24/10/2014 tarihleri arasında Antalya, Bolu, İzmir sınav merkezlerinde yapılan Uygulamalı Sınav sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, buna istinaden ataması yapılan 133 personelin memuriyet görevlerine son verilmiş idi.

Danıştay’ın yukarıda zikredilen kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 01/10/2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 20/09/2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, sınav konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması, 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması, 

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,”

Bununla birlikte Yönetmeliğe “Genel Müdürlükçe 20-24/10/2014 tarihleri arasında Antalya, Bolu, İzmir illerinde yapılan uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden uygulama sınavına tabi tutulurlar. Bunlar arasından başarılı olanların atamaları bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır” şeklinde Geçici 3. Maddesi eklenmiştir.

Bu doğrultuda, Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin 10.10.2014 tarihinde yayınlanan ilanımıza göre yapılan başvurular sonucu Antalya, Bolu, İzmir illerinde Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan 532 aday; Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesine istinaden 06.11.2017- 17.11.2017 tarihleri arasında yeniden uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Yeniden uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların; Ek:1 listesinde belirtilen isimlerinin hizasında bulunan tarih ve saatte sınava katılmak üzere Antalya ilinde yer alan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü Düzlerçamı - Nebiler 07190 Döşemealtı /ANTALYA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınava katılacak olan adaylar kendi imkânları doğrultusunda sınav merkezine gidebilecekleri gibi, sınavın yapılacağı yere ulaşımdaki zorluklar dikkate alınarak adayların adlarının hizasında bulunan sınav tarihinde, sınavdan bir saat önce Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde (Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07010 Muratpaşa / ANTALYA adresinde) hazır bulunmaları halinde sınavın yapılacağı yere kurum tarafından servislerle gönderileceklerdir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Tel No: 0 242 251 01 06 

Yorumlar (0)