SYDV Personel Alımlarında 5 Katı Kadar Aday Mülakata Çağrılıyor

Bilindiği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının personel alım ilanlarında önceden 3 bin kişi mülakata çağrılırken artık 5 bin kişi mülakata çağrılmaya başlandı.

Kamu Personelleri 24.02.2017, 17:09
SYDV Personel Alımlarında 5 Katı Kadar Aday Mülakata Çağrılıyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının personel alımlarında daha önce 3 katı kadar aday mülakata alınırken artık 5 katı kadar aday mülakata çağrılmaya başlandı. Bakanlığın ASDEP alımlarında da 5 katı kadar adayı mülakata alması bekleniyor.

SYDV Alımlarında Yetki Mütevelli Heyetlerinde

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, İş Kanunu hükümleri ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 34 üncü maddesi gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.

İŞE ALIM SÜRECİ

KPSS şartı bulunan kadrolar (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden ön başvuruda bulunur.

Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini ilgili SYD Vakfına teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

Adaylar tarafından yapılacak online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup; SYD Vakıflarınca özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve varsa SYD Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mülakat neticesinde başarılı olan aday/adaylar Mütevelli Heyeti kararı ile SYD Vakıflarında işe başlatılır.

SYDV personel alımında aranacak şartlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9- İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

KAMUPERSONELİ.NET - ÖZEL HABER

Yorumlar (5)
Ahmet 3 yıl önce
Sydv tamamen torpil. 1 milyon aday cagrilsa da alimacak kisi bastan bellidir.
Hülya 3 yıl önce
Benim bir tek yaşım tutmuyur . Lütfen yardımcı olun.
Zeynep akdereli 3 yıl önce
Her türlü iletişim bilgileri
İbrahim 3 yıl önce
Yaştan kaybediyoruz
hicran 3 yıl önce
Alimlari Nasil/na zaman olacak acaba