Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna Atananlardan İstenen Belgeler

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesinde, terörle mücadele kanunu kapsamında SGK'ya atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeleri yayımladı. İşte o belgeler...

Kamu Personelleri 26.01.2017, 15:25 02.02.2019, 22:13
Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna Atananlardan İstenen Belgeler

Sosyal Güvenlik Kurumu, 26 Ocak 2017'de terörle mücadele kanunu kapsamında kuruma atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeleri yayımladı. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylardan İstenen Belgeler:

1- Atama Başvuru Formu (Ek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belgesi)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir.)

4- Askerlik durumu; Tecilli olanlar : Tecilli olduklarını gösterir belge Terhis olanlar : Sevk ve Terhis tarihlerini belirten detaylı askerlik terhis belgesi (E-devlet sistemi üzerinden alınan belge yeterli değildir.) Muaf olanlar : Muaf olduklarını gösterir belge. Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

5- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-2)

6- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-3)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet )

8- Adli sicil kaydı ( 1 Adet) 

Belgeler Nereye Teslim Edilecek?

Adayların atamaya esas belgeleri 03/02/2017 Cuma saat 17:00’a kadar 'Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA' adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5. kat 522 ve 524 nolu odalara elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Yorumlar (0)