TİM Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği tarafından bir ilan yayımlandı ve yayımlanan ilanda kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Ayrıca işe alınacak olan personellere yüksek maaş verileceği ifade edildi

Kamu Personelleri 14.03.2019, 10:12 14.03.2019, 10:48 Batuhan
TİM Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda kamu personeli alımı yapıalcağı ifade edildi. 

İLANIN DETAYLARI

Konu ile ilgili olarak söz konusu ilanda "Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'ne uzman yardımcısı kadrosu için 8(sekiz), idari memur kadrosu için 2(iki) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 10 (on) personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 12 Nisan'a kadar gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeler ile belirtilen belgeler ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine şahsen, posta yoluyla veya insankaynaklari@tim.org.tr* adresine yapılacağı belirtildi.

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmatadır. Bu şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.

01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce yabancı dilbilgisinden, 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak

İlanın detayları için "https://goo.gl/BhpFX9" web adresini kopyalayabilirsiniz. 

Yorumlar (1)
mehmet 4 ay önce
maliye bakanlığı ne zaman alım yapacak