Gaziantep Belediyesi Memur Personel Alımı Başvurularında Son Gün !

Gaziantep Belediye Başkanlığı yayımladığı ilanı ile memur personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana başvurular bugün sona eriyor.

KPSS A Memur Alım İlanları 11.09.2017, 10:14 08.02.2019, 16:20
Gaziantep Belediyesi Memur Personel Alımı Başvurularında Son Gün !

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçtiğimiz ay bir ilanını yayımlayarak kendi bünyesinde memur personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana başvurular 5 Eylül 2017 tarihine başladı ve bugün sona eriyor. Söz konusu ilana KPSS puanı esasına göre 4 adet 7 dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacağı ifade edildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar söz konusu ilana başvuru esnasında Başvuru Formu, Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı fakültelerden birinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği, Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf, Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi, Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisini teslim edecekler.

GENEL ŞARTLAR

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

# Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak

# Sınavın yapıldığı tarih de 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

# Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak

#  Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak

# Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak, aynı zamanda Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak

# Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları yada özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü yada herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak

#  ÖSYM tarafından 2017 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (A) Grubundan, (KPSSP 48) puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak

#  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alım ilanına başvurularını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapacaklardır.

Yorumlar (0)