banner731

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Naklen Milli Savunma Uzmanı Alıyor

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yayınladığı duyuru ile 1325 sayılı kanun kapsamında Milli Savunma Uzmanı olarak atanmak isteyenlerden istenen belgeleri yayınladı. İşte detaylar...

KPSS A Memur Alım İlanları 26.01.2017, 10:52 26.01.2017, 15:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Naklen Milli Savunma Uzmanı Alıyor

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinde bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda, Milli Savunma Bakanlığı'na naklen geçmek isteyenlerden istenen belgelere yer verildi. Naklen atanmak isteyen adaylar, istenen belgeleri 20 Şubat 2017 mesai bitimine kadar MSB Personel Genel Müdürlüğüne gönderecekler.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu şöyle:

" 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'un Geçici 7'nci Maddesi ile; "657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında mesleğe alınanlardan, özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavlarında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde; toplam Millî Savunma Uzmanı kadrosunun %20’si kadarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Millî Savunma Uzmanı olarak naklen atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm kapsamında; Millî Savunma Bakanlığına naklen geçmek isteyenlerin durumlarının incelenebilmesi amacıyla, aşağıda istenen belgelerin 20 Şubat 2017 tarihine kadar MSB Personel Genel Müdürlüğüne iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Daha önceden başvuruda bulunanların da durumlarının değerlendirilebilmesi için istenilen belgeleri göndermeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler

1.Özgeçmiş  (İstenilen formatta hazırlanarak imzalı bir şekilde gönderilecektir.)

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (4 adet)

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (tıklayınız) (Bilgisayar ortamında doldurulacak, arkalı önlü olarak 4 suret çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılacak ve arka tarafta bulunan şahsın imzası kısmı imzalanacaktır.)

4. Diploma fotokopisi (Üniversite / Yüksek Lisans / Doktora)

5. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi.

6. Kurumdan alınacak hizmet belgesi."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)