Adalet ve Çalışma Bakanlıkları KPSS En Az 60 Puan İle 304 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYDV kapsamında ilanlar yayımlandı. Bu yayımlanan ilanlar kapsamında KPSS en az 60 puan şartı ile toplamda 304 kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra söz konusu personel alımı için başvuru detaylarını ve genel şartları okuyucularımızla paylaşıyoruz...

KPSS B Memur Alım İlanları 28.08.2019, 11:58
Adalet ve Çalışma Bakanlıkları KPSS En Az 60 Puan İle 304 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Adalet Bakanlığı ile Çalıma ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan SYDV ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre KPSS en az 60 puan ile toplamda 304 kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanlara başvuru hakkındaki detayları kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ ALIMI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 300 memur alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilana başvuruların Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra ilana başvuruların 2 Eylül'de sona ereceği de belirtildi.

Söz konusu kamu personeli alım ilanına başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre şu şartlar aranmaktadır:

Türk Vatandaşı olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

Detaylar İçin TIKLAYIN.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI SYDV PERSONEL ALIMI

Adana Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda iki farklı kadroda personel alımı yapılacağı ifade edildi. İlana başvuru yapacak olan adayların ilgili lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Yayımlanan ilan kapsamında toplamda 4 kişi işe alınacaktır. Bu alımlar 'büro memuru' ve 'sosyal yardım inceleme memuru' kadrolarında gerçekleştirilecektir.

Yayımlanan bu ilana başvuru yapacak olan adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

"Bilgisayar Ofis programlarına hakim olmak. (Word, Excell vb.) temel bilgisayar programlarını, donanımlarını ve ekipmanlarını iyi düzeyde kullanabilmek), Aktif olarak ehliyetli araç kullanabiliyor olmak, Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı, 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak"

Ayrıca KPSS şartı da aranmaktadır. Bu bağlamda ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır.

Söz konusu ilanlara başvurular Adana Seyhan SYDV memur alım ilanı için yapılacak olan başvuru işlemleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden yapılacaktır. Ön başvuru yapacak olan adaylar başvuru işlemlerini online bir şekilde yapacaklardır. Başvuru yapacak olan adayların web adresi üzerinden üye olmaları gerekmektedir.

İlanların Detayları İçin TIKLAYIN.

Yorumlar (0)