Bartın Üniversitesi Memur Alımı Yapacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, memur alımı yapacağını duyurdu.

KPSS B Memur Alım İlanları 26.08.2016, 12:06 31.01.2019, 16:46
Bartın Üniversitesi Memur Alımı Yapacak

Bartın Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nde istihdam edilmek üzere, 2 avukat alımı yapacak. 

Başvurular, 26 Ağustos 2016, 8 Eylül 2016 tarihleri arasında, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Personel Başkanlığı'na yapılacaktır.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

1. Başvuru Formu (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

7. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla

irtibatı olmadığına dair beyan dilekçesi (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir)

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nca da

onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir

Yorumlar (0)