Kamuya KPSS Puanı İle Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı ! En Az 10 Bin TL Maaş Verilecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlanarak KPSS puanı ile sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de üzerinden yayımlanan duyuruda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı belirtildi. Kamudaki bilişim personellerinin maaşları ise 25 bin TL'ye kadar ulaşmıştı. En az 10 in TL maaş verilecek. İlana başvurular bugün itibari ile başladı ve 17 Eylül'e kadar gerçekleştirilecektir. Başvurularında İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No: 38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) adresine şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilecektir.

KPSS B Memur Alım İlanları 02.09.2019, 10:19
Kamuya KPSS Puanı İle Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı ! En Az 10 Bin TL Maaş Verilecek

Sağlık Bilimlieri Üniversitesi tarafından Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS puanı ile sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. İlanda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı ve ilana başvuruların bugün başladığı 17 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi. Söz konusu ilana başvurular bu tarihler arasında şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda  İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No: 38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) adresine başvurularını gerçekleştireceklerdir.

GENEL ŞARTLAR 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Genel şartlara haiz olan adayların alım yapılacak pozisyonlara göre belirlenen özel şartlara da haiz olmaları gerekmektedir. Buna göre adaylarda aranan genel şartlar şöyle:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin  belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,

h. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

BAŞVURU BELGELERİ

Yukarıda anlatıldığı gibi ilana başvuru yapacak olan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için bazı belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Buna göre başvuru belgeleri şöyle:

- Fotoğraflı Başvuru Formu,

- Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

- Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,

- “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),

- “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

- Özgeçmiş,

- İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

- KPSS sonuç belgesi,

Kamu Personeli Alımı Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

BİLİŞİM PERSONELİ MAAŞLARI 25 TL'Yİ BULUYOR

Kamuda çalıştırılacak bilişim uzmanları için belirlenen ücret tavanı 5 bin lirayı aşıyor. En düşük maaş alan bilişim personeli pozisyonunda ise Sistem Uzmanı ile Yazılım Geliştirme Uzmanı yer alıyor. Bu iki pozisyon için tavan ücretin 2 katı veriliyor ve maaşlar 10 bin TL’yi aşıyor. Bilişim personeli pozisyonunda en yüksek maaşı ise yeni düzenleme ile tavan ücretin 5 katını alması planlanan Kıdemli Network Uzmanları alıyor. Normalde tavanın 4 katı uygulanan maaşlar 5 katı ile 25 bin TL’yi geçiyor.

Yorumlar (0)