İŞKUR Üzerinden TYP Personel Alımı Başladı ! Başvurular Nasıl Yapılacak? İşte Şartlar ve İşe Alım Süreci

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımları yapılmaya başlandı. TYP personel alımları kapsamında çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi ile ağaçlandırma ve park düzenlemeleri alanlarında gerçekleştiriliyor. Pek personel alımları için geçerli olan şartlar neler? İşe alım süreci nasıl işleyecek? Başvurular nasıl yapılacak? Bunun yanı sıra Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile de okul güvenlikleri TYP ile sağlanacak. Bu konu hakkındaki detaylar da haberimizde yer alıyor.

İŞKUR Üzerinden TYP Personel Alımı Başladı ! Başvurular Nasıl Yapılacak? İşte Şartlar ve İşe Alım Süreci

İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar denilmektedir.

ŞARTLAR VE ALIM YAPILACAK İLLER

TYP için aranan şartlar ise "- Kuruma kayıtlı işsiz olmak, - 18 yaşını tamamlamış olmak, - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)," şeklinde belirtilmiştir.

Alım yapılacak iller de "- İzmir (Konak) - İzmir (Çiğli) - Tunceli (Merkez)" şekline belirtildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. TYP kapsamında personel alımı ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor. Verilen linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaparak ilanı görebilirsiniz. Başvuru şartları ve diğer detaylar da ilgili internet sitesinde yer alıyor.

İŞE ALIM SÜRECİ

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. 

NOT: TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

KİMLER TYP'YE KATILAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz. - Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

İŞKUR KAYDI

TYP kapsamında online başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle İŞKUR'a kayıt yaptıracaklardır. Peki İŞKUR kaydı nasıl yapılacak? İşte detaylar:

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

OKULLARDAKİ GÜVENLİK TYP İLE SAĞLANACAK

Tüm bunlrın yanı sıra  Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliği yayımlandı ve okullardaki gücenlik TYP ile sağlanacak. Bu bağlamda Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1 - 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 - (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yorumlar (0)