TSE KPSS Şartsız En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), resmi sitesinde bir duyuru yayımlayarak personel alımı yapacağını duyurdu.

KPSS'Siz Personel Alım İlanları 30.05.2017, 10:50 06.02.2019, 02:11
TSE KPSS Şartsız En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yayımladığı duyuru ile BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hattı (DGBH) projelerinde 9 adet Tam Zamanlı Dış İnceleme Uzmanı çalıştırılacağını açıkladı.

Alınacak Personel: 9

* İnşaat Teknisyen/Tekniker

* Elektrik Teknisyen/Tekniker

* Makine Teknisyen/Tekniker

Başvuracak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

* Türk Vatandaşı olmak

* 18 yaşını bitirmiş olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* 01/03/2018 tarihine kadar askerlikle ilgisi bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

* 1.1.1977 tarihinden sonra doğmuş olmak

* B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

* Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

* Minimum 2 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak ve bunu SGK hizmet dökümü veya çalışma belgesi ile belgelemek

Başvuru Süreci:

* TSE personel alım ilanı başvuruları 29 Mayıs- 12 Haziran 2017 tarihleri arasında Uzman Başvuru Formu doldurularak ozelprojelermud@tse.org.tr adresine gönderilmek suretiyle yapılacak. 

Yorumlar (0)