TÜBİTAK İŞKUR Üzerinden Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

TÜBİTAK İŞKUR üzerinden ilanını yayımlayarak güvenlik görevlisi alımı yapılacağını ifade etti. Söz konusu ilan kapsamında güvenlik görevlisi alımı için başvurular 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. İlana başvurular İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden ve online olarak da yapılacaktır. İlanda belirtilen genel şartlara başvuru yapacak olan adaylar genel şartlara haiz olduklarında başvuru hakkı bulacaklardır. Online başvuru yapacak olan adayların ilk olarak İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. Aşağıda ilana başvuru linki, kayıt linkini paylaşarak kayıtların nasıl yapılacağını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

TÜBİTAK İŞKUR Üzerinden Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresi üzerinden TÜBİTAK'ın bir ilanı yayımlandı. Bu ilan ile TÜBİTAK'ın güvenlik görevlisi alımı yağacağı ifade edildi. Söz konusu ilana başvurular 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığı yapabilecekleri gibi online olarak da yapacaklardır. Online başvuru yapacak olan adaylar aşağıda paylaştığımız link üzerinden kayıtlarını yapacaklar ve başvurularını yapacaklardır. 

ÇALIŞMA İLİ ANKARA

TÜBİTAK tarafından yayımlanan ilanda başvuruların Türkiye geneli olarak alınacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra işe alınacak olan personellerin Ankara'da çalışacakları belirtildi. 

GENEL ŞARTLAR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Belgesine sahip olmak,

Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak,

İşe alınacak Özel Güvenlik Görevlisinin Ankara ilinde ikamet etmesi gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

Yukarıdaki genel şartlara haiz olan adaylarda bir de özel şartlar aranmaktadır. Özel şartlar ise şöyle belirtilmiştir:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU DETAYLARI

Yukarıdaki şartlara haiz olan adaylar başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvurularını hem online hem de İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Online başvuru yapacak olan adaylar aşağıdaki link üzerinden İŞKUR kaydı yaptıracak ve özgeçmiş oluşturarak başvurularını yapacaklardır.

İlana Başvuru İçin TIKLAYIN.

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILACAK?

Adaylar link üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayacak ve açılan ekranda gerekli bilgileri sisteme gireceklerdir. Üyelik tamamlandıktan sonra adaylar özgeçmiş oluşturaca başvurularını gerçekleştireceklerdir. 

İŞKUR Kaydı İçin TIKLAYIN.

Yorumlar (0)