TÜBİTAK KPSS Şartı Olmaksızın Kamu Personeli Alımı Yapıyor

TÜBİTAK BİLGEM, yeni bir ilan yayımlayarak kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuracak adaylardan KPSS şartı istenmiyor. İşte detaylar...

KPSS'Siz Personel Alım İlanları 28.04.2017, 14:24 05.02.2019, 18:20
TÜBİTAK KPSS Şartı Olmaksızın Kamu Personeli Alımı Yapıyor

TÜBİTAK BİLGEM, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre; Ankara'da görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. İlana göre;

Alınacak Personel:

* Yazılım Geliştirme Uzmanı (25)

* İş Gereksinim Analisti (10)

* CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (3)

* CBS Analisti (3)

* Kalite Güvence ve Süreç İyileştirme Uzmanı (4)

Alım Yapılacak İl:

* Ankara

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

Başvuru Şartları:

* Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak, lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak, İngilizce yeterliliğini sınavla kanıtlamış olmak.

Başvuru Süreci:

*  İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem,tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuruların en geç 19 Mayıs 2017 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. 

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (2)
Ömer 2 yıl önce
Kpss sarti yok ama tecrübeye iş gelince profesyonel olman lazım.
Öğrenci adamın tecrübesi varsa sıkıntı mi olurdu is bulmakta.
Zeyliş 2 yıl önce
Ömere katılıyorum çok ağır şartlar isteniyor yaşımız geçiyor yiyeceğimiz bir ekmek personel alımları hafifletilmeli