TÜBİTAK KPSS Şartsız 60 Memur Alımı Yapıyor

TÜBİTAK SAGE, yayımladığı ilan ile farklı il ve pozisyonlarda görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmaksızın memur alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

KPSS'Siz Personel Alım İlanları 12.07.2017, 14:02 06.02.2019, 19:06
TÜBİTAK KPSS Şartsız 60 Memur Alımı Yapıyor

TÜBİTAK SAGE, Ankara'da görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımlandı. İlan detayları şöyle:

Alım Yapılacak Pozisyonlar:

* Araştırmacı (48)

* İdari Personel (4)

* Teknisyen (7)

* Teknik ve Destek Personeli (1)

Adaylarda Aranacak Genel Koşullar:

* Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak

*  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için)

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmama

*  Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene 21 ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

* Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak

* Özel şartlara haiz olmak

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

*  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi

*  Lisans Transkript Belgesi (ve varsa üstü)

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

* Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü

*  Özgeçmiş 

Başvuru Yeri, Şekli ve Süreci:

* TÜBİTAK SAGE personel alım ilanına başvurular 12 Temmuz- 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak suretiyle yapılacak.

Yorumlar (0)